onsdag 5 september 2007

Staten utreder

Den enmansutredning som Bodström tillsatte för att utreda fildelningsfrågan har lagt fram sitt betänkande. Det som beställdes var en utredning som skulle gynna den rådande upphovsrättslagstiftningen, och det som levererades ligger helt i den linjen. Faktum är att utredningen går så långt i sin strävan att tillgodose upphovsrättsindustrin att den är villig att sätta det rådande rättssäkerhetssystemet ur spel. Föga förvånande sågar både tidningar och experter utredningen, och det kommer nog bli svårt för regeringen att göra annat än gömma undan utredningen långt ner i det runda arkivet, vilket redan verkar vara på gång.

Inga kommentarer: