måndag 16 november 2009

Piratpartiets resa mot struktur: Göteborg, a case study?

Jag brukar dela upp Piratpartiets aktiva i tre olika grupper: företagsfolket, föreningsdemokraterna och svärmromantikerna. Givetvis är grupperingarna grova förenklingar av verkligheten, och ofta kan en och samma partimedlem gå in och ur de olika grupperna beroende på sammanhanget. Men som en modell för att analysera vår organisation fungerar uppdelningen ganska bra. 

  • Företagsfolket förespråkar stora personliga mandat kopplat till definierade roller, en hierarkisk ansvarskedja uppifrån och ner och en förhållandevis passiv styrelse och aktiv ledning. 
  • Föreningsdemokraterna däremot trycker på ansvarsutkrävande, rätt till formaliserat medinflytande och intern transparans.
  • Svärmromantikerna slutligen lyfter fram den rörliga och snabbreagerande svärmen, värdet av spontan aktivism och klustertänk.

Dessa tre grupper har fått olika mycket inflytande inom olika delar av partiet, och balansen har även förändrats över tiden. Partiets ledning har med Rick Falkvinges tydliga antibyråkratiska attityd och företagarbakgrund länge varit en hemvist för företagsfolket. Och fram till i år kan samma tankesätt nog sägas ha dominerat partistyrelsen. Ung Pirat har däremot dominerats av föreningsdemokraterna, vilket knappast är så märkligt då hela ungdomsförbundets ekonomi baseras på att det sysslar med demokratisk fostran av ungdommar. Svärmromantikerna har, av naturliga skäl, aldrig haft en organisatorisk hemvist, men förmodligen kan det stora flertalet av de lokala aktivisterna inom partiet räknas in i den här gruppen, och på vissa orter har de varit helt dominerande.

En sådan ort är Göteborg. Men nu verkar ett skifte vara på väg. Partiets valkretsledare i Göteborg signalerar att det är dags för honom att kliva åt sidan för att lämna över till någon/några som är mer intresserade av struktur. Tankar kring hur en sådan organisation kan se ut har redan förts fram av de lokalt engagerade. Om organisationen kommer ligga mer i linje med företagsfolkets preferenser eller om den kommer följa föreningsdemokraternas visioner ska bli spännande att se. Förmodligen, och förhoppningsvis, kommer den plocka det bästa från bägge, samtidigt som den lämnar ett stort utrymme för svärmromantikernas spontanitet och engagemang. Men det är inte en lätt balansgång att gå.

Personligen tror jag att det måste ske en maktförskjutning från företagsfolket till föreningsdemokraterna inom partiet om vi ska kunna hantera de interna konflikter som snabb tillväxt skapar i alla organisationer. Samtidigt är det viktigt att se till att organisationen inte blir introvert och gör organisationen i sig till ett självändamål.

Jag önskar Göteborg lycka till med sin omstrukturering, och ser fram emot att se vad som kommer komma ut från det hela.
12 kommentarer:

Mikael "MMN-o" Nordfeldth sa...

Jag tror att du med fördel kan lägga till "norrlänningar" som 4:e grupp på din kategorisering av piratpartister.

Mattias Bjärnemalm sa...

Mikal:

Hur menar du då? De flesta norrlänningar jag träffat har lätt kunnat kategoriseras in i någon av de tre kategorierna.

Hans J sa...

Detta var som en varm kniv i smör för mig!

Göran Widham sa...

Klockren analys Mab! (Lycka till i Bryssel förresten.)

Fredrik Holmbom sa...

LOL @ MMN-o

Mimmi sa...

Vad skulle du kategorisera dig själv som?

Mattias Bjärnemalm sa...

Mimmi: det är väldigt enkelt, jag är föreningsdemokrat i 80% av alla tänkabar scenarion.

Mimmi sa...

Då är jag ändå nyfiken på dina reflektioner till Simons status på facebook för ett par dagar sedan;

"Simon Rosenqvist är nervös för att Amelia och Mab kommer välja en linje där öppenhet om lönesättning och organisation i Bryssel ses som oviktigt eller till och med obekvämt."

bara nyfiken ;) (men framförallt är jag glad för din skull att du kommer dit)

Mattias Bjärnemalm sa...

Mimmi:

Mina reflektioner är att Simon använde sig av facebook i en del av en kampanj för att sätta ett socialt tryck på mig och Amelia att berätta vad hon gett mig i lön. Särskilt som det även synkroniserades sms-skickande från de unga piraterna nere i Lund där de ställde frågan mer rakt på sak till mig.

Och att det är en dålig metod för påverkan om man i längden vill fortsätta att vara vän med den man försöker påverka.

Mimmi sa...

Jag tycker att den metoden med socialt tryck är lite skrämmande om jag ska vara ärlig. Jag fick för mig att det här partiet vi är med i stod för att bevara den personliga integriteten.

Mikael "MMN-o" Nordfeldth sa...

Mattias Bjärnemalm: Jag går med på att vi är föreningsdemokrater som är det enbart för formalians skull. Efter det steget så är vi diktatoriska svärmare.

Anonym sa...

mycket intiresno, tack