måndag 8 mars 2010

Marc Wäckerlin, från Piratpartiet i Schweiz, har blivit invald i stadsfullmäktige i Winterthur

Via en liten notis i Piratpartiets forum upptäcker jag något som jag anser borde fått större uppmärksamhet. Nämligen att Marc Wäckerlin, från Schweiziska Piratpartiet, lyckats bli invald i stadsfullmäktige i Winterthur.  Marc kommer, enligt partiets hemsida, driva frågor kring öppna standarder i förvaltningen och fri mjukvara i skolan, minskad kameraövervakning och bättre kvalitet i skolundervisningen. Det vill säga mål som ligger mycket i linje med många av de kommunla plattformar som piratpartister runt om i Sverige ställer upp i kommunalvalen på i höst. Förhoppningsvis kan det leda till intressanta dialoger mellan Marc oh hans framtida svenska kolleger efter höstens val. Piratrörelsen är internationell och vi har allt att vinna på ett utbyte mellan olika länder vi fått mandat i.

Detta valet var det första valet som vårt schweiziska systerparti ställde upp i, och det är bara att gratulera till resultatet. Deras nästa utmaning kommer redan den 28e mars då det är val i Kantonen Bern. Där ställer piraterna upp i fyra olika valkretsar. Jag önskar dem all framgång även i det valet!

6 kommentarer:

Thomas Tvivlaren sa...

Mycket glädjande info och jättebra att du lyfter denna nyhet! Vi borde etablera ett mycket bättre samarbet med våra piratfränder världen över.

Har fått intrycket att du inte tror på aktivism (rätta mig om jag har fel) men ur det aktivistiska perspektivet har vi en potentiellt stor och outnyttjad resurs i detta.

@collentine sa...

goda nyheter som fått alldeles för lite uppmärksamhet. Att få in pirater lite överallt ökar vår möjlighet att samarbeta över gränser vilket är vad som behövs för frihet på nätet.

Mattias Bjärnemalm sa...

Thomas:

Antingen har du fel, eller så förstår jag inte din fråga. Aktivism är ett verktyg av många för politisk påverkan som kan fungera bättre eller sämre i olika sammanhang. Att inte tro på aktivism skulle vara lika vettigt som att inte tro på torgmöten (dvs ovettigt. Man kan diskutera grad av effektivitet, men knappast huruvida det finns ett värde alls i aktiviteten eller ej). Däremot har jag en stark förståelse för att jag personligen sällan är lämpad att använda mig av det specifika verktyget.

Thomas Tvivlaren sa...

@Mab: Mitt antagande bottnade enbart i att du vid något tillfälle uttalade dig negativt till bojkotter.

Om vi konkretiserar istället då. Vad tycker du om detta förslag till aktivism:

Pirataktivism - No. 1: Varumärkesattack

Kan du utveckla vad du menade om lämplighet i relation till detta exempel?

Mattias Bjärnemalm sa...

Jag tror att det där är en typ som kan fungera. Framför allt om man gör en organiserad kampanj internationellt. Dvs får väldigt många olika aktörer att hoppa på tåget och angripa samma svaga länk.

Personligen trivs jag dock i en roll där jag har ett utrymme att föra dialog med alla inblandade aktörer, och att själv delta i den typen av aktivism skulle riskera att stänga en del dörrar som jag gärna behåller öppna.

Thomas Tvivlaren sa...

@Mab: Jag tackar för vad jag tolkar som en word up för idén! Jag håller på och nätverkar som bara *beeep* för stunden för att kunna sprida den där aktiviståtgärden bortom Pirat-Sverige.

"Personligen trivs jag dock i en roll där jag har ett utrymme att föra dialog med alla inblandade aktörer, och att själv delta i den typen av aktivism skulle riskera att stänga en del dörrar som jag gärna behåller öppna."

Det som försvårar en sådan hållning - ur ett allmänt perspektiv och inte i relation till hur du agerar - är att man ibland måste ta ställning. I synnerhet som ledare.

Man bör också komma ihåg att ibland är det bästa man kan göra att stänga dörrar för annars blir det korsdrag...