lördag 6 mars 2010

Organisationsutvecklingsgruppen lägger ett förslag på nya stadgar för Piratpartiet

Piratpartiets svagaste länk har alltid varit våra stadgar. De kopierades vid uppstarten från en annan förening med helt annan funktion och form än piratpartiet, och har beskrivits av vår partiledare som kladdstadgar. Redan 2006 startade arbetet med att se över dem för att ta fram nya och bättre stadgar genom en organisationsutvecklingsgrupp under mitt överseende, men när min tid allt mer togs upp av Ung Pirat blev stadgearbetet lidande. Under våren förra året hade dock ansvaret överlåtits till Simon Rosenqvist vilket ledde till en nystart i arbetet.

Nu har slutligen organisationsutvecklingsgruppen släppt ifrån sig ett första utkast till hur de vill att partiets stadgar ska se ut, så att de kann få in feedback innan det sedan läggs fram som en motion till årsmötet. Ni hittar förslaget här.

1 kommentar:

Duke [h3] sa...

Jag gissar att du är medveten om att det inte är Organisationsgruppen, utan Simon med hjälp av Ante som lägger förslaget