söndag 14 september 2008

Gammal gammelmedia?

Rasmus Fleischer skriver ett inlägg om begreppet gammelmedia som får mig att tänka till. För visst begår jag ofta felet som Rasmus pekar på och buntar ihop flera olika medier med varandra och drar dem över en kam. Givetvis är det inte ett konstruktivt förhållningssätt och det döljer den interdependens som jag tror har vuxit fram mellan det journalisitiska medialandskapet, med tidningar och tv i spetsen, och det medborgliga medialandskap som bloggarna utgör.

Ett exempel på hur gammalmedia (om ni ursäktar min användning av ordet) och bloggarna verkar ha funnit varandra är ju FRA-frågan. Efter att bloggbävningen skakat igång debatten även i gammelmedia så har bloggandet om FRA vuxit till att bli en lika stor nyhet som FRA-lagen i sig. Stefan Hallgren har en mer konfrontationistisk bild av effekten av att internet på allvar flyttat tillgång till information från olika elitgrupper till allmänheten. Även om han gör en hel del viktiga poänger tror jag att han övertolkar inslaget av konflikt. Jag är övertygad om att de berörda yrkesgrupperna kommer omformas snarare än utraderas

1 kommentar:

Rasmus sa...

Jag tänker själv att fortsätta använda ordet, utan att be om ursäkt, men försöka att inte bli för slentrianmässig i det bara...