tisdag 2 december 2008

Sveroks riksmöte

Jag nämde tidigare i inlägget om min kandidatur till EU-valet att jag är engagerad i Sveriges roll- och konflikspelsförbund, Sverok. Sverok är, för de som inte vet, sveriges största ungdomsförbund med lite drygt 70 000 medlemmar i 1700 olika föreningar runt om i landet. Nu i helgen höll förbundet sitt riksmöte i Linköping och som ideell revisor var jag på plats.

Det kan ju tilläggas att mitt engagemang inom Sverok är betydligt svalare nu än vad det var runt 2002 då jag satt som distriktsordförande i ett av förbundets distrikt. Så istället för att delta särskilt aktivt i debatterna i plenum hade jag övertygats av mötesordföranden att ställa upp som moderator i friformdebatten, en mötesteknik som vuxit fram ur påverkanstorgstekniken men anpassats speciellt för det debattklimat som råder inom Sverok.

Som moderator var min uppgift att leda och moderera diskussionen för att få fram bra yrkanden och jämkningar. Tyvärr så var intresset för de frågor som jag hade ansvar för, påverkan och extern kommunikation, inte överdrivet starkt. Men ett ändringsyrkande blev det trots allt till slut som sedan dessutom gick igenom när frågan behandlades i plenum.

Ett antal motioner till riksmötet behandlade hur förbundet skulle förhålla sig till frågor om den personliga integriteten för förbundets medlemmar. Framför allt när det kom till vilka personuppgifter som förbundet skulle samla in och vilka som förbundet skulle skicka vidare till Ungdomsstyrelsen. Tyvärr ansåg mötet att de frågorna var av sådan karaktär att förbundet inte borde ta ställning i dem och att de som var intresserade av sådana frågor kunde engagera sig politiskt och driva de frågorna där.

Mötets höjdpunkt var dock festen på lördagskvällen. Sverok passade på att fira att förbundets funnits i tjugo år med en ordentlig födelsedagsmiddag där Orvar Säfström, bjudits in som toastmaster. Givetvis fanns ett antal före detta ordföranden och andra gamla aktiva på plats och underhöll med tal om förbundets uppstartande och tidiga historia.

Söndagen sedan var för mig inte överdrivet spännande. Det antogs ett par stadgekommentarer om hur verksamhetsrevisorerna ska arbeta och jag valdes till revisorsersättare. Min ambition hade varit att sluta helt, men det lyckades jag visst inte med då valberedningen ansåg att det var bättre att ha kvar en rutinerad revisor som ersättare än att stoppa in en helt grön, även om den nye skulle ha mer tid till uppdraget.

Givetvis valdes det en ny styrelse också inför det kommande verksamhetsåret. David Gustavsson valdes till Sveroks nya förbundsordförande, Nina Högberg till vice förbundsordförande och Andreas Granander till förbundssekreterare. Jag önskar den tillträdande styrelsen all lycka till under året som kommer

Inga kommentarer: