lördag 29 mars 2008

Dags för kårval


Den sjunde april, om en dryg vecka, börjar kårvalet vid Uppsala studentkår. Vi piratstudenter har samlat ihop en lista på 32st kandidater till fullmäktige. Det är mer än dubbelt så många som vi hade för ett år sedan. Då tog vi 6 platser i fullmäktige (ca 15% av rösterna) och placerade oss i styrelsen för kåren. Nu ett år senare har vi ett betydligt bättre läge. Men det gäller att vi nyttjar vår position. Om vi inte alla hjälps åt att göra det här valet till en än störr framgång än det förra så riskerar vi att gå bakåt i kåren, åka ur styrelsen och förlora mycket av vårt inflytande.

Det ska bli spännande att se vad vi lyckas åstakomma.