lördag 16 juni 2007

Satirens gränser

Läste ett inlägg på Piratpartiets forum tidigare idag om en artikel i tidningen Norrländska Socialdemokraten där det stod att företrädare för stiftelsen Ett klick för skogen gått och stämt en annan webbsida för upphovsrättsbrott då denna sidan paroderat Ett klick för skogens hemsida.

Jag kan förstå att företrädare för Ett klick för skogen upprörs över att någon driver med deras sida genom att bygga upp en förvillande lik sida med snarlikt innehåll som samtidigt lyckas förmedla ett helt annat budskap än deras sida gör. Och saknar man humor tycker man nog inte alls att en sida med namnet "En spik för skogen" är det minsta lilla lustigt. Men att man blir arg är inte någon bra anledning att göra en polisanmälan. Vi har i Sverige en lång tradition av att tillåta att folk i namn av politisk satir gör långtgående efterapningar utan att det anses inkränkta på upphovsrätten. Det är en tradition som är bra för den öppna debatten och som vi ska värna om, även när den ifrågasätts av så välmenande organisationer som Ett klick för skogen.

onsdag 13 juni 2007

bloggstart, kårval och förhandlingar

Sedan jag blev vald till vice ordförande för Uppsala studentkår för ungefär en månad sedan har jag funderat på om det inte skulle vara på tiden att jag skaffade mig en blogg för att sprida mina tankar till de som kan tänkas vara intresserade. Nu när jag slutligen fått loss tummen och skaffat mig en blogg ställs jag inför frågan om vad jag ska fylla den med. Till viss del tror jag att tiden kommer utvisa vilka ämnen som jag finner så pass viktiga att de hamnar här, men jag kan nog lova att framför allt de frågor som rör piratrörelsen i stort och Uppsala Studentkår i smått kommer återkomma flitigt på min blogg.

Den resa som slutar med mig sittandes som heltidsarvoderad på kåren började redan förra våren då jag började engagera mig i Piratpartiet nere i Lund. Jag ska inte uppta spaltmeter här med att förklara varför piratrörelsen behöver ett politiskt parti eller vad partiet står för. Det hittar ni betydligt bättre information om på partiets forum. När jag förra hösten precis före valet flyttade upp till Uppsala upptäckte jag att de hade skapat ett kårparti för att få resurser till marknadsföring av partiet. Däremot fanns inte särskilt mycket tankar kring vad Piratstudenterna kunde åstadkomma i kåren. Efter valresultatet då det stod klart att Piratpartiet blivit det tredje största partiet utanför riksdagen blev vi tvunga inom hela partiet att fundera kring hur partiet skulle förvalta tiden fram till nästa val. Här i Uppsala lyftes Piratstudenterna och kåren fram som ett möjligt fokus för mellanvalstiden.

Med facit från årets kårval i hand kan man bara konstatera att vi satsade helt rätt. Med en fördubbling av antal mandat i fullmäktige och förhållandevis jämnstarka partier stod vi inför ett väldigt bra läge i förhandlingarna. Detta kombinerat med att vi inte hade några direkta preferenser och kunde tänka oss att sammarbeta med alla kårpartier som var beredda att stödja våra sakfrågor och ge oss det inflytande vi ville gjorde att vi lyckades förhanda till oss tre platser i kårstyrelsen varav en presidial, samt en suppleantplats i universitetets konsistorium.

Så nu sitter jag som Piratstudent på posten som vice ordförande för Uppsala studentkår med ansvar för studiesociala frågor. Exakt vad "studiesociala frågor" innebär är inte helt fastslaget, men i kort kan man säga att det är allt som rör studenternas situation förutom det som är direkt kopplat till deras studier. Under denna paraplybeteckning går vitt skilda saker som csn, bostadssituation, hälsa och hur universitetet bemöter nya studenter in.