tisdag 20 november 2007

Ordlista

För en del som inte är fullt insatta i upphovsrättsdebatten finns det säkerligen en hel del ord som känns nya och främmande. Jag tog mig friheten att göra en kort ordlista med hjälp av de fantastiska människorna på wikipedia:

Bodströmsamhället
copyfraud
copyleft
creative commons
fildelning
immaterialrätt
mjukvarupatent
patent
patenttroll
Piratbyrån
Pirate Bay
Piratpartiet
Piratstudenterna
upphovsrätt
open access
öppen källkod

Det kan tillläggas att svenska wikipedia ligger milsvidder efter den engelska på det här området, vilket kanske kan kännas lite märkligt när vi i sverige ju är the Nation of Pirate Pride.

måndag 19 november 2007

Medlemskap i LSU

Nu i lördags blev Ung Pirat antaget som medlemsorganisation i LSU. Det känns skönt att ha en paraplyorganisation i ryggen när vi ska etablera oss som ett stabilt och välfungerande ungdomsförbund. Det ska bli intressant att se vad vi kan ha nytta av bland deras utbildningar och nätverk.

En sammanställning av LSU Forum som jag och Malin deltog i för någon vecka sedan hittar man här.

onsdag 7 november 2007

Du bestämmer

Det gör mig alltid glad när ledarskribenter i de stora dagstidningarna skriver kloka saker. För oavsett hur mycket som vi inom Piratpartiet tycker, tänker och skriver så kommer det aldrig ha samma möjlighet att nå ut till den breda massan på samma sätt som till exempel Dagens Nyheters ledarskribenter har. Så läs vad Peter Wolodarski skriver i en ledare i dagens DN om hur upphovsrätt och patent kanske inte är de bästa sätten att främja innovationer i ett samhälle där det i all högre utsträckning är användarna som står för nyskapandet.

fredag 2 november 2007

LSU Forum 2007 | UNGAS EGENMAKT

Jag spenderade onsdagen den här veckan i Stockholm på en träff anordnad av LSU där det diskuterades ungdomspolitik och idella ungdomsorganisationers roll när det gäller utformandet av ungdomspolitiken. Med mig var Malin, Ung Pirats ende stockholmsbaserade förbundsstyrelsemedlem.

Förmiddagen gick åt till ett seminarie om de politiska ungdomsförbundens kris. Det är intressant att som aktiv i ett ungdomsförbund som bara växer sig större och starkare höra hur företrädare för de etablerade partiernas ungdomsförbund oroar sig för sina förbunds framtid, och vilken roll de ska spela i samhället och gentemot sina partier. Ung Pirat, med nästan hälften av Piratpartiets medlemmar anslutna till sig, har en helt annan utgångspunkt. För oss finns inte risken att vi inte ska bli hörda av vårt moderparti eller att våra aktiva inte ska ges plats. Vi är en så pass stor och vital del av partiet att ett sådant agerande aldrig skulle vara möjligt.

Efter en snabb lunch med Rick och Janne, vår partiledare och en av våra stockholmsansvariga i partiet, på Hötorget så återvände jag och Malin till LSU forum för att lyssna på en debatt där Ungdomsstyrelsens generaldirektör Per Nilsson, LSUs ordförande Hanna Hallin, och en fristående debattör diskuterade huruvida Ungdomsstyrelsen når sitt mål att ge ungdomar makt. Några tydliga svar framkom inte, men jag lyckades i alla fall fånga Per Nilsson och uppmärksamma honom på att handläggningen av Ung Pirats bidragsansökan dragit ut på tiden alldeles för länge.

Efter en kort fika kom så dagens huvudpunkt: ungdomsministern Nyamko Sabuni debatterade med Magnus Andersson från centerns ungdomsförbund och Jytte Guteland från SSU om Sveriges ungdomspolitik. Utöver att jag blev skeptisk över ministerns ovilja att låta ungdomar ha makt (hon ville istället att ungdomar skulle ha inflytande) så var debatten inte särskilt givande. Jytte tog väldigt skickligt tillfället i akt att angripa regeringens politik i en rad ämnen, men det var inga nya spännande grepp som fördes fram.

När dagen var slut och efterminglet höll på att lösas upp blev jag medbjuden av en samling LSU folk att gå ut och äta en bit mat. Väldigt trevligt, och det gav mig en bra chans att förhöra mig lite grann om vad Ung Pirat skulle kunna få ut av ett LSU-medlemskap.