onsdag 28 april 2010

Simon Rosenqvist och Jakob Dexe, toppnamn på Piratpartiets kommunlista i Lund, porträtteras i Sydsvenskan

Sydsvenskan ger idag två artiklar om toppnamnen på Piratpartiets kommunala lista i Lund. Det är Simon Rosenqvist och Jacob Dexe som ställs under luppen. Personligen tycker jag att artikeln ger en positiv känsla och det skulle förvåna mig storligen om inte båda två kommer in i kommunfullmäktige i valet nu i höst. De är bägge ytterst kompetenta och jag tror de kommer göra ett strålande jobb. Både i valkampanjen och när de väl är inröstade.

Är du som läser det här boende i Lund och osäker på vad du ska ägna din fritid åt i höst så tycker jag att du ögonaböj bör kontakta Simon och Jacob (via förnamn.efternamn@piratpartiet.se) och meddela dem att du vill hjälpa till med den lokala valkampanjen!

Jag lovar dig, det kommer inte enbart vara värdefullt i form av resultatet, du kommer ha kul på vägen också :-)

Brittiska Piratpartiet ställer upp med nio kandidater i parlamentsvalet i maj

Det är inte bara Holländska piratpartiet som går till val nu i sommar. Även vårt brittiska systerparti har ett val för dörren där de ställer upp med kandidater i nio valkretsar. Snarare bestämt den 6e maj. Med tanke på att Storbrittanien använder ett system med enmansvalkretsar (first past the post) så står det givet redan på förhand att vi inte kommer se en brittisk pirat äntra underhuset i år. Men förhoppningsvis kan valet skapa uppmärksamhet kring partiet och ge dem draghjälp inför kommande val (kan nämnas att valet till Europaparlamentet och till det skottska parlamentet använder sig av ett proportionerligt valsystem och att deras chanser där därmed är betydligt större).

Själv hade jag den stora glädjen att träffa kandidaterna Andrew Robinson, Tim Dobson och Graeme Lambert när jag och Amelia deltog på Counter konferensen i Manchester för några veckor sedan. Och även om man kan ha en del att säga om könsfördelningen på de brittiska piraternas kandidater (samtliga nio kandidater är män) så är mitt intryck ändå att de lyckats skaka fram väldigt lovande personer som jag hoppas se mer av i framtiden.

För den som vill stödja de brittiska piraternas valkampanj finns en donationssida på partiets hemsida.


Uppdatering angående Amelia Andersdotters tillträde som Eu-parlamentariker

Nu var det ett tag sedan jag skrev om processen kring det ändringsfördrag som måste till för att Amelia Andersdotter ska kunna tillträda som parlamentariker i Europaparlamentet. Mina tidigare inlägg om det hela kan ses här:

26e januari
29e januari
18e februari
25e februari
2e mars
5e mars

AFCO ställde sig den 7e april bakom rådets förslag om att inte kräva en konvention för att göra den föreslagna fördragsändringen, och parlamentet förväntas besluta detsamma när frågan avgörs i plenum den 5-6 maj i Bryssel. Om så blir fallet förväntas rådet hålla en IGC (intergovernmental conference) i samband med det statschefsmöte som ska hållas den 17-18 juni. Först därefter kan parlamentet sedan sätta ett datum för när de blivande parlamentarikerna ska få observatörsstatus.

Men det går i alla fall åt rätt håll..

tisdag 27 april 2010

Piratpartiet i Holland går till val i juni

Det holländska Piratenpartij  har nu uppfyllt alla kriterier för att få ställa upp i det holländska parlamentsvalet som äger rum den nionde i juni i år. Eftersom det Holländska parlamentet har 150 ledamöter i den ena kammaren och i praktiken ingen partispärr har de dessutom väldigt goda chanser att komma in med en eller två kandidater. För den som är intresserad av det holländska politiska systemet kan jag rekomendera artikeln på wikipedia i ämnet.

Det kommer bli en spännande kampanj att följa. Och räkna med att det kommer att komma fler uppdateringar här på bloggen


måndag 26 april 2010

Valberedning, årsmöte och Christian Engström

Nu är Piratpartiets årsmöte slut och mitt uppdrag som sammankallande i valberedningen är därmed över. Det känns skönt att kunna lämna över valberedaruppdraget till en ny grupp valberedare som jag känner stort förtroende för och jag hoppas att de får mer gynnsamma förutsättningar och tydligare strukturer att jobba utifrån än vad vi hade i år. Vår resa var intressant och inte helt problemfri, med ett försenat tillträde och allt. Tittar man på resultatet av vårt arbete är det dock svårt att inte vara stolt. Både i frågan om val av revisorer och val av ny valberedning så städde mötet de förslag vi hade arbetat fram. Och när det gällde val av styrelse så blev slutresultatet att det valdes en styrelse som var näst intill identisk med det förslag som vi hade arbetat fram. De enda skillnaderna mellan det vinnande motförslaget och vårt förslag var att en suppleant flyttats upp till ordinarie ledamot och en ledamot flyttats ner till suppleant samt att Christian Engström inkluderades i styrelsen.

Valberedningen hade givit tre anledningar till varför vi inte inkluderade Christian, och vi var inte helt eniga i frågan internt. Den första anledningen var att stadgan kring hur pass många personer som får väljas till styrelsen är oklar och vi valde en försiktig tolkning för att säkra att vårt förslag inte skulle falla på formella fel om mötet valde att tolka stadgan annorlunda än vad vi hade gjort. Det gav oss en viss mängd platser att fylla, och när vi tog fram de som vi ansåg mest lämpade att fylla dessa platserna var inte Christian en av dem. Det kan man givetvis ha åsikter om, men utifrån det material vi hade var det den slutsats vi drog. Årsmötet gick helt runt den invändningen genom att tolka stadgan på ett sätt där samtliga våra kandidater samt Christian kunde väljas. Vilket gjorde vår första invändning irrelevant för mötet.

Valberedningens andra invändning mot Christian var att vi ville se en större separering på styrelse och ledning. Den invändningen löstes genom att Christian hastigt avsattes från sin post som vice partiledare av vår partiledare. Personligen anser jag att vi i valberedningen kanske borde ha varit tydligare med att det var en separation mellan verkställande och styrning vi ville uppnå, samt en önskan om att s^prida ut nyckelfunktioner på fler människor. Alldeles oavsett om Christian har titeln vice partiledare eller ej så är han som europaparlamentariker alldeles uppenbart inblandad i den verkställande delen av partiet, och borde dessutom ha tillräckligt mycket på sitt bord för att vara sysselsatt all vaken tid. Men i slutändan är det givetvis en prioritering där enbart Christian själv kan välja var han vill lägga sin tid.

Den tredje invändningen som valberedningen lade fram mot att inkludera Christian i styrelsen var att vi ville förekomma den jävsituation som kunde uppstå när en styrelsemedlem avlönar en betydande delmängd av övriga styrelsen. Den invändningen har främst bemötts med att ^vi inte får straffa Christian för att han bidrar till partiet, vilket jag givetvis instämmer i att vi inte bör göra. Men för mig, och valberedningen, framstod det som fullt möjligt att både erkänna och hylla Christian för det arbete han gjort och de resurser han frigör för partiet och samtidigt dra slutsatsen att det på grund av de resurserna är olämpligt att han sitter i styrelsen.

På årsmötet visade det sig att majoriteten inte delade de ovanstående invändningar vi i valberedningen hade mot att inkludera Christian i styrelsen och därmed så valde årsmötet att inte följa valberedningens förslag till ny styrelse utan röstade för ett förslag där samtliga kandidater i vårt förslag, samt Christian Engström ingick. Det är precis som sig bör i en medlemsstyrd organisation, och som valberedare ser jag det absolut inte som en förlust att vårt förslag inte var det som gick igenom, utan känner mig snarare stolt över att vårt arbete fick ligga till grund till det förslag som årsmötet ställde sig bakom.

Jag hoppas att samtliga invalda i partistyrelsen förvaltar det förtroende som de fått av partiets medlemmar på ett ansvarsfullt sätt, och önskar dem lycka till i att styra partiet rätt under det kommande året!

Själv ska jag försöka lägga min valberedningshatt på hyllan och fokusera på partiets EU-politik. Givetvis kommer jag även försöka dra mitt strå till stacken när det gäller valkampanjen inför höstens riksdagsval.

söndag 11 april 2010

The Virtual Revolution - BBC series on how the web is remaking our world

Via en vän på facebook snubblade jag över en intressant nyhetsserie som BBC gjort om webben. En kort trailer för serien ser ni här:
Och vill ni se alla delarna så hittar ni dem här