måndag 30 mars 2015

Är fildelningsfrågan död?

Jag läser idag på den opartiska nyhetssidan SVT att fildelningsfrågan är död. Det är den opartiska journalisten Joachim Sundell (som tidigare bland annat låtit min favoritlobbyist Per Strömbäck bre ut sig i en artikel om the pirate bay) som gör konstaterandet i en artikel som mest verkar ha som syfte att berätta att piratpartiet deltog på mediedagarna i Göteborg. Som en av dem som arrangerade vår närvaro där är jag givetvis väldigt glad att det uppmärksammas, även om Joachim mest verkar vilja uppmärksamma att vi inte uppmärksammades. Att vi under samma tid fick en hel del uppmärksamhet för vårt planerade men inställda samtal med Lars Vilks verkar ha gått den gode Joachim helt förbi (ett samtal som till slut fick genomföras ute i skogen). Eller så passar det bara inte in i berättelsen om att piratpartiet inte syns längre.

Fast artikeln nämner i förbifarten att vi är det största partiet i opinionsundersökningarna på Island just för stunden. Så helt döda kanske vi inte är trots allt. Och så har vi ju den där tyska piraten i Europaparlamentet som är mitt uppe i att reformera den Europeiska upphovsrätten. Och en borgmästare i Marienbad i Tjeckien (de kommer ha en cool konferens där i sommar, åk dit!).

Men är fildelningsfrågan död? Ja säger vissa. Nej säger Robert Ascherg och Jan Scherman. Och domstolarna maler på i åtal efter åtal mot svenska fildelare samtidigt som internetleverantörerna kämpar för sina kunders integritet och det öppna nätet medan musik- och filmbranchen försöker göra skadeståndskrav till en ny lukrativ inkomstkälla.  Men kanske kommer det hela att kallas streamingfrågan framöver?

Oavsett vad vi anser om huruvida fildelningsfrågan är död eller ej så kan vi nog alla konstatera att frågan om huruvida fildelningen är död definitivt inte är död.

Länge leve metadiskussioner!

11 kommentarer:

Clipping Path sa...

Nice post.Keep sharing. Thanks for sharing.

totosite365.info sa...

Great article. I’m dealing with a few of these issues as well.. 스포츠토토

mark777 sa...

I must say that this is a great post.Really I am impressed from this post.

Regards : microsoft365.com/setup

micrsoft365.com setup

microsoft365

office365.com

123.hp.com/setup

메이저사이트 sa...

This is the post I was looking for 메이저사이트 I am very happy to finally read about the Thank you very much. Your post was of great help to me. If you are interested in the column I wrote, please visit my site .

casinosite777.info sa...

I finally found great post here. Thanks for the information. Please keep sharing more articles.
카지노사이트

sportstotozone.com sa...

Thank you for sharing this useful article. Keep it up! Regards!
토토사이트

토토사이트 sa...

Hello, I'm happy to see some great articles on your site. Would you like to come to my site later? My site also has posts, comments and communities similar to yours. Please visit and take a look 토토사이트

CasinoMecca sa...

CasinoMecca

메이저사이트 sa...

When I read your article on this topic, the first thought seems profound and difficult. There is also a bulletin board for discussion of articles and photos similar to this topic on my site, but I would like to visit once when I have time to discuss this topic. 메이저사이트

먹튀검증업체^^^ sa...

Hi there, I simply hopped over in your website by way of StumbleUpon. Now not one thing I’d typically learn, but I favored your emotions none the less. Thank you for making something worth reading. 먹튀검증업체

카지노커뮤니티^ sa...

What you wrote was very helpful to me. Thank you. Actually, I run a site similar to you. If you have time, could you visit my site? Please leave your comments after reading what I wrote. If you do so, I will actively reflect your opinion. I think it will be a great help to run my site. Have a good day. 카지노커뮤니티