måndag 13 oktober 2008

Det blir allt fler unga pirater!

Tidningen riksdag & departement har uppmärksammat i en artikel att Ung Pirat har den tredje högsta medlemssiffran bland de politiska ungdomsförbund som söker bidrag från Ungdomsstyrelsen. Det innebär inte nödvändigtvis att vi är det tredje största ungdomsförbundet då de andra ungdomsförbunden tenderar att ha betydligt fler äldre medlemmar än vad Ung Pirat har vilka inte räknas in i ansökan. Men det visar ändå på en trend. Medan de andra ungdomsförbunden beklagar sig över minskat medlemsantal så växer Ung Pirat sig allt större.

Ung Pirats pressmeddelande kring siffrorna finns hos Stefan.

Inga kommentarer: