söndag 5 oktober 2008

Justitiedepartementet ikläder sig rollen som uppfostringsanstalt

Som tidigare rapporterats har justitiedepartementet beslutat sig för att uppfostra de unga i samhället om hur upphovsrätten fungerar. Jag har precis hittat den broschyr som är tänkta att få våra unga att över en natt bli laglydiga och lämna sina piratliv bakom sig.

De klassiska argumenten radas upp utan någon som helst underbyggnad. Bland annat skriver de:

Utan ersättning till författare, konstnärer, musiker, fotografer, dataspelskreatörer, artister, musik- och filmproducenter kommer det i framtiden att vara få som kan och vill ägna sig åt kreativa yrken. Viljan och intresset för att investera i olika produktioner skulle dessutom sjunka betydligt. En sådan utveckling är inte bra för någon. Upphovsrätten är grundläggande för det kreativa skapandet. Den måste respekteras också på Internet.

Givetvis reflekterar inte broschyren om ersättningen tvunget behöver vara kopplad till exemplarframställning. Inte heller berörs frågan om hur det kommer sig att det finns enorma mängder av kreativt skapande utanför upphovsrättens stängsel. Den berör inte heller faktumet att upphovsrätten snarare stärkts juridiskt än urholkats de senaste åren.

Men det är inte särskilt förvånande. Broschyren är inte tänkt att belysa problematiken med dagens lagstiftning eller det faktum att de förändringar som görs snarare är beställningsjobb från lobbyn än anpassningar till vad som är samhällsnyttigt. Broschyren är ett sätt att med skattemedel försöka påverka ungdomar att följa en lagstiftning som sedan länge förlorat sin folkliga legitimitet.

Jag tvivlar på att den kommer lyckas. Jag säger som de intervjuade ungdomarna i SRs artikel: – Vi slänger den i papperskorgen

1 kommentar:

Anonym sa...

Justitiedepartementeat har receptet för en blomstrande kultur.

Copyriot skrev 2005 (http://copyriot.blogspot.com/2005/01/nya-lagen-om-upphovsrtt.html):

Visst låter det vackert! Oj, vad vi kommer spruta ur oss kultur! Lika effektivt som en sovjetisk stålfabrik, lika glänsande, lika glatt. För nog påminner upphovsrättsfundamentalismens lovsånger lite om när Stalin presenterade Sovjetunionens andra femårsplan:

That was the basis for the rapid advance of new construction, for the enthusiasm displayed in the extensive construction work, for the rise of heroes and shock brigaders on construction jobs, for the tempestuous rates of development in our country in the period of the First Five-Year Plan. ... in order to consolidate the dictatorship of the proletariat and build a socialist society it was necessary, in addition to industrialization, to pass from small, individual peasant farming to large-scale collective agriculture equipped with tractors and modern agricultural machinery, as the only firm basis for the Soviet regime in the countryside.