onsdag 21 januari 2009

Genus, kön och makt; Piratpartiets akilleshäl?

Ett inlägg från Klara Tovhult skakade liv i Piratpartiets insomnade diskussion om orsaken till att kvinnor är underrepresenterade i partiet. Den ursprungliga diskussionen startade i somras som en reaktion på ett inlägg i Almedalsbloggen och levde sedan sitt liv främst i kommentatorsfältet i ett blogginlägg av Zaida Catalán. Den som följer diskussionen där kan nog läsa ut en närmast utopisk bild av det könsneutrala Piratpartiet som enbart ser till personen och inte till könet, om man ska tro flertalet av de kommentarer som kommer från partiets medlemmar. Att det finns så få aktiva kvinnor motiveras då av ett aktivt ointresse från deras sida för partiet, utan att frågan om varför de i så fall skulle ha detta ointresse granskas särskilt ingående. Men hur ser det egentligen ut idag?

Klara skriver i sitt inlägg personligt och öppet om upplevelsen av en machokultur och raka rör. Hur den miljön ställer allt på ända för någon som är van vid att bete sig efter de normer som brukar tillskrivas det kvinnliga. Med kvinnligt här menar jag det konstruerade sociala genuset, och alltså inte det biologiska kvinnliga könet.
Kritik mot en manlig eller grabbig miljö bemöts oftast hårdast av de kvinnor som tagit sig in i den miljön. När det gäller Piratpartiet hittar man till exempel den motreaktion hos Anna Troberg Det är inte särskilt märkligt. I en miljö som uppmuntrar ett visst beteende kommer de som har det beteendet vara de som känner sig mest hemma. I det här fallet innebär det att de kvinnor som inte trivs i en typisk kvinnlig könsroll känner sig mer hemma inom Piratpartiet. Men när anna skriver:

Först och främst vill jag säga att det är en av de finaste komplimanger ett parti kan få. Om det är som Klara säger, så betyder det att det faktiskt inte görs någon direkt skillnad mellan könen i Piratpartiet.

Så missar hon att faktumet att det inte görs skillnad på könen i partiet är att alla mäts efter samma (socialt) manliga norm. De som passar in i den normen, oavsett kön känner sig hemma i partiet. De som inte passar in i normen, oavsett kön, känner sig mindre hemma i partiet. Istället för att vara könsneutrala så är vi könsblinda. Något som blir än tydligare när man läser inlägget som Ztripez skrivit:

I Piratpartiet finns inga kvinnogrupper, kvoteringar eller jämstäldighetsplaner av den enkla anledningen att det inte behövs.

I ett avseende stämmer det att vi inte behöver något av det där i dagsläget. Men skälet att vi inte behöver ovanstående saker är att den grupp av kvinnor som skulle vara i behov av den typen av stöd och uppmuntran som kan få genom till exempel ett kvinnligt nätverk till stor del valt att inte gå med i partiet. Vår attityd och interna kultur lockar helt enkelt inte den målgruppen. Om man däremot vill att även typiskt kvinnliga kvinnor ska känna sig inte bara välkomna utan även inkluderade i den sociala grupp som partiet består av tror jag faktiskt det krävs en hel del både jämstäldhetsplaner och aktivt implementerande av dessa. Det är dessutom ett arbete där jag tror att partiet idag saknar den behövda kompetensen och vi behöver få in stöd utifrån. För när aktiva pirater skriver saker som "I Piratpartiet finns ingen könsdebatt vilket gör att alla möts som jämlikar." utan att reflektera över att måttstocken som vi mäter oss efter och de egenskaper vi värderar är satta efter gruppens, övervägande manliga, norm.

För att slippa kommentarer om allt ont som kvotering medför vill jag påpeka att jag medvetet utelämnat den frågan här. Men oavsett vad man anser om kvotering som verktyg kan man se det som önskvärt med en jämnare fördelning mellan könen på alla nivåer inom partiet.

En sned könsfördelning inom ledningsnivå skapar nämligen ett mönster som sedan riskerar att återskapa sig på lägre nivåer inom organisationen. Det innebär att om man vill ha fler kvinnliga aktiva på alla nivåer finns det ett värde i att skapa förebilder på ledningsnivå. Det betyder inte att man ska plocka upp mindre lämpliga kvinnor för att lösa ett statistiskt problem (då skulle de knappast bli mycket till förebilder) utan snarare att vi måste fråga oss om vi kanske måste se över vilka egenskaper vi värderar när vi letar efter lämpliga kandidater till ansvarsposter inom partiet, och hur vi gör för att uppmuntra lämpliga kandidater till att söka sig till olika uppdrag.

22 kommentarer:

Anonym sa...

"Om man däremot vill att även typiskt kvinnliga kvinnor ska känna sig inte bara välkomna utan även inkluderade i den sociala grupp som partiet består av tror jag faktiskt det krävs en hel del både jämställdhetsplaner och aktivt"

Så varför talar du så varmt om stöd för "kvinnliga" kvinnor men inte detsamma för "kvinnliga" män?

Mab sa...

Anonym:

Bra kommentar. Givetvis bör även de män som inte följer den manliga normen stöttas och uppmuntras. Som någon skrev i en kommentar i någon av de inlägg jag länkar till drabbas de dubbelt då de inte bara bryter mot gruppnormen utan även mot den könsroll de förväntas uppfylla.

Anonym sa...

Har man inga problem så kan man ju alltid göra sig några?

Självfallet ska en organisation alltid försöka att utveckla sitt eget funktionssätt, men att i onödan piska sig själv?

Att piratpartiet har en övervikt av manliga medlemmar är väl mest ett arv av en teknisk inriktning från pirater. Väl inget annat?

Kanske har du färsk statistik på hur könsfördelningen av nyrekryterade ser ut? Då kan vi kanske föra en mer noggrann diskussion. Min känsla är att rekryteringen nu är mer jämn än den var för två år sedan, jag kan ha fel.

Att göra sig till tolk för ett problem som jag inte tror finns är att göra piratpartiet en otjänst. Det kan månne ge någon omedelbar "sympati" men bara en kortvarig sådan. Du torde dessutom, om problemet vore reellt vilket jag inte tror det är, vara högst ansvarig för det.

Vad är syftet med att problematisera arbetssätt? Ska piratpartiet nödvändigtvis slås sönder i mindre delar? Är all enighet och samlat arbete av ondo?

Nu kan inte alla vara chef samtidigt och om det är där skon klämmer så lär piratpartiet spricka. Då får motståndarna rätt och vi får ett övervakningssamhälle som får till och med Orwell att komma på skam.

Jag tycker att trivsel i ett parti absolut är önskvärt men huvudsyftet med verksamheten i piratpartiets fall är väl ändå att verka för att övervakningssamhället bromsas i sin utveckling?

Nu tror jag att det inte alls är så illa som man får intrycket av när man läser din postning. Men visst är piratpartiet ett parti med växtvärk och utan större ekonomiska resurser. Låt oss då hålla ut när ett genombrott synes ligga så nära i tiden.

Låt inte Tolgfors et consortes få anledning till ett gapskratt!

Anonym sa...

I så fall anser jag att man ska diskutera helt utifrån genus och inte alls ifrån kön (då det tenderar att snedvrida och skapa missförstånd i debatten). Sedan får man komma ihåg att det för de flesta inte är antingen eller utan finns flera mellanlägen och/eller att det kan variera med tiden/humöret.

Jörgen L sa...

@Hans:

När vi diskuterar integritetskränkande lagar brukar vi vara snabba med att påpeka att ett gott syfte inte får innebära att man bortser från konsekvenserna av de strukturer man bygger upp.

Jag tycker att det är det du gör när du i princip säger att "nu gäller det att köra, kom inte och tjafsa om jämställdhet och stör arbetet".

Men vad blir konsekvenserna om vi inte tar tag i detta? Jo, att den sneda könsfördelningen upprätthålls, och att de tjejer som attraheras av det politiska budskapet inte känner sig hemma i organisationen.

Då avstår vi alltså i princip frivilligt från att nästan fördubbla vårt medlemsantal, och därmed antalet aktivister som kan föra ut budskapet och ge partiet röster i de kommande valen.

För mig är det fullständigt glasklara och logiska synpunkter som mab lägger fram, det är så det funkar i homogena grupper, om man inte medvetet anstränger sig för att motverka det så kommer den som är annorlunda att känna sig utanför.

Exakt hur man ska göra för att motverka detta har jag inte nån enkel lösning på, men en god början är ju att erkänna faktum och att det är nåt man borde göra nåt åt.

För mig handlar det om att se att alla individer är olika och att alla ska bemötas med respekt. Och då behöver vi var och en fundera över vilka underförstådda normer vi lägger på oss själva och varandra. Och vad det innebär för hur vi bemöter varandra och blir bemötta.

Anonym sa...

Aldrig fel att lyfta upp en ev. problematik som kan förbättras, förändras eller åtminstånde funderas på.

Tycker det är ett tecken på att PP mognar mer och mer.

Anonym sa...

@Jörgen L:

Min uppfattning är nog att det, när goda syften anges i samband med integritetsinskränkningar, inte rör sig om några "goda syften" alls utan enbart "föregivet goda syften". Jag ser det påpekande du nämner mer som ett bortsopande av till och med det "föregivet goda syftet". Debattörer och lagstiftare ljuger helt enkelt om de verkliga syftena och piratpartiet rycker brallorna av lögnarna.

Jag menar inte att "det inte ska tjafsas om jämställdhet". Detta är inte vad jag säger - inte ens i princip tycker jag så. Låt oss genomföra ytterligare en medlemsvärvningskampanj - varför inte särskilt riktad just till kvinnor! Men köra ska vi och köra så det ryker också! Det är inte enbart bråttom - det är snudd på panik!

En möjligen grabbig atmosfär är kanske enbart ett resultat av att det är just fler män i organisationen än kvinnor, inte att någon gör någonting fel. Därför kanske en, mot kvinnor, riktad medlemsvärvninskampanj är på tiden?

Det är allvarligt om vi frivilligt avstår från att fördubbla medlemsantalet. Det får inte ske! Låt oss då värva fler medlemmar.

Jag förstår inte vad som ska motverkas? En grabbig atmosfär som är resultatet av att män är män? Detta "motverkas" väl då av att man får in fler kvinnor? Låt oss bjuda in dem så försvinner "problemet" direkt. Det är vad jag tror. Det handlar då mer om utveckling än om ett motverkande.

Jag tror att könsfördelningen i senaste tidens tillströmmning av medlemmar är mycket mer jämnt fördelat mellan könen än det var under den tidigaste fasen. Men vill man ytterligare öka andelen kvinnor som ansluter sig så får man föra fram argument som talar till just dem. Som att kvinnor som talar förtroligt med varandra i telefon har ett behov av att inte bli avlyssnade. Som att förtroliga meddelanden till och från en gynekolog inte får avlyssnas. Exemplen får göras ur ett kvinnligt perspektiv! Inte 3 "killar" som samtalar på tunnelbannan utan 3 "tjejer". Ett exempel där en "tjej" läser högt ur ett SMS och "leker" FRA istället för att en kille gör det? Katrin är FRA och Britta är statens bitch och så vidare.

Jag vill inte förringa det Klara skrev. Däremot tror jag att det är ett "problem" som löser sig självt. Samhället blir inte bättre av att vi har strikt åldersgrupperade, könsgrupperade, inkomstgrupperade, socialgruppsgrupperade, geografiskt eller etniskt grupperade "lösningar".

Möjligen kan man åstadkomma ett snabbare åtgärdande av en ojämn könsfördelning.

Vem talar förresten om den sneda ålders- eller etniska fördelningen av medlemmar i piratpartiet? Det är inte överdrivet mycket invandrare eller pensionärer i piratpartiet heller. Idealt så vill vi alltså ha fler medelålders eller äldre invandrarkvinnor som nya medlemmar. Vem skriver flygbladen på irakiska, arabiska, spanska och persiska?


@Perty:

Håller med. Det är utmärkt!

Mab sa...

Hans:
Partiet består idag av 89% män. För ett år sedan bestod partiet av 90% män. Så visst har det skett en ökning i tillströmningen av kvinnor. Men den ökningen är minimal.

När det gäller att den grabbiga atmosfären skulle kunna lösas genom att rekrytera fler kvinnor så är problemet att om det inte blir ett inflöde som är så stort att det får ett tydligt genomslag i aktivaskara så kommer det inte åtgärda problemet. De kvinnor som inte trivs i en grabbig atmosfär kommer dra sig för att engagera sig på grund av gruppens normer.

Anonym sa...

Hans J har naturligtvis rätt. Bristen på kvinnor i PP beror inte på att vi saknar fokusgrupper, kvinnoförbund, könsmaktsutredningar och andra (i min mening) märkliga konstruktioner - Bristen beror givetvis på att vi hitintills i stort misslyckats övertyga kvinnor om värdet av vår politik.

Vi måste därför lyckas bättre med att förklara för alla grupper där vi är svaga - kvinnor, äldre och invandrare - varför PP behövs. Det är DÄR krutet skall brännas. Inte på diverse organisatoriska abrovinklar.

Anonym sa...

"Så varför talar du så varmt om stöd för "kvinnliga" kvinnor men inte detsamma för "kvinnliga" män?"

För att inte tala om "manliga" kvinnor?

Mab sa...

Martin:

Att jag inte talar om stödet för "manliga" kvinnor är av den enkla anledningen att de, som jag ser det, passar in väldigt bra i Piratpartiet och knappast är i behov av något extra stöd.

Jörgen L sa...

@Anonym1039:

Visst är det så att vi misslyckats med att övertyga kvinnor om värdet av vår politik.

Men kan inte till en del detta misslyckande förklaras just av att vi som formulerar budskapet i huvudsak är män? Jag tycker Hans har en poäng där, att vår "propaganda" med automatik mycket har utgått från ett manligt perspektiv.

Det i sig är väl ett argument till varför det är viktigt att medvetet anstränga sig att bredda medlemsbasen?

Det är ju därför det är viktigt med mångfald, för att allas livserfarenhet och kommunikationsmönster behövs.


Och det är inget som löser sig av sig självt, att det bara är att "värva på" som jämnar det ut sig.

För om vi inte medvetet anstränger oss för att se till att de som värvas också möts av en organisation där inte bara traditionellt manligt beteende uppskattas så kommer de inte att stanna.

Och det gäller naturligtvis alla grupper som kommer in, inte bara kvinnor. Om den förhärskande majoritetsnormen är att vara nåt annat än det man själv är, så kommer man att känna sig utanför och tröttna.

Normer i grupper är med automatik självförstärkande om man inte anstränger sig för att motverka det. Den som inte passar in i normen tenderar att lämna.

Ztripez sa...

Valde att replikera i min blogg än att skriva här:

http://paranoianormal.blogspot.com/2009/01/reality-check-ztripez-och-recap.html

Anonym sa...

@Mattias Bjärnemalm:

Det betyder då att i den grupp som utgör nytillströmningen är det en betydligt större andel kvinnor än förut. Detta var glädjande. Vi borde hinna med ytterligare en medlemsvärvningskampanj innan EU-valet. Vi är väldigt nära 10 000 medlemmar nu och detta borde kunna passeras ganska snart. Låt mig gissa att fördelningen för varje ökning av medlemstalet kommer att jämnas ut.

Jag förstår att du kan ha rätt i att det naturligtvis kan vara en labil situation där en övervikt för det ena könet kan tendera att öka. Nu verkar ju situationen dessbättre jämna ut sig.

Jag tror att det finns ett värde i att ett parti som piratpartiet i stor utsträckning avspeglar befolkningssammansättningen i samhället i övrigt. Rick Falkvinge har påpekat att övriga partier gärna skulle ha en "ung sammansättning". Dels så tenderar åldersfördelningen att "rätta till sig" med tiden, dels så kommer partiet nästan automatiskt att växa.

Hur är det? Finns det någon grupp som arbetar specifikt med att nå grupper som tidigare inte i någon stor utsträckning nåtts. Det kan ju vara så att det är ett väldigt tacksamt arbete. Vem bryr sig annars om invandrargrupper? Många av invandrarna är sådana som kanske mer än andra berörs av avlyssning av utländska telefonsamtal... många av invandrarna är också sådana som kanske mer än svenskar berörs av tillgången till en fri kultur. Jag tror att många av pensionärerna inte har klart för sig att man lägger ned och stryper tillgången till folkbibliotek. De om några borde vara väldigt angelägna om att vårt kulturarv förs vidare till kommande generationer. De är heller absolut inte vana vid att deras brev sprättas upp eller genomlyses för att innehållet ska kunna granskas. Det finns en utbredd känsla för integritetsfrågor att ta tillvara där.

Torgmöte i Skärholmen eller flygbladsutdelning utanför tunnelbanestationen i Tensta/Rinkeby i norra Stockholm, Hammarkullen i Göteborg eller Rosengård i Malmö borde kunna resultera i en hel del nya medlemmar. Tänk också på spridningseffekten till andra länder.

Vi ska vinna valet som kommer - därför att vi måste vinna det!

Vi slåss för hela vårt samhälles överlevnad i den form som vi känner det!

Vi måste ut i varje gymnasieskola! NU!
En piratkontakt I VARJE gymnasieskola!

Vi måste få till stånd smågrupper som kan stå utanför åtminstone de större tunnelbanestationerna och kommunikationspunkterna; spårvagnshållplatser, busstationer, järnvägsstationer.

Vi behöver starta nu!

Säg Mattias - Hur kan jag bidra? NU?

Låt oss genomföra en ny medlemskampanj - ett nyhetsbrev som ber alla att värva en ny kvinnlig medlem - De behövs - och EU-valet är alldeles snart!

Unknown sa...

Att det är en överrepresentation av män i partiet är inte mer än en återspegling av hur samhället ser ut idag. Man kan tycka att det är ett samhällsproblem och engagera sig i dessa frågor, men då är inte piratpartiet inte rätt väg att gå, precis som med så många andra politiska frågor som piratpartiet valt att inte engagera sig eller ta ställning i.

Mab sa...

Hans:

Nej, det är inte betydligt större tillströmning. Det är marginellt större tillströmnings.

Samface:
Jag ser det inte som ett samhällsproblem. Jag ser det som ett reellt problem för partiet när vi söker sympatisörer och folk som kommer vara beredda att rösta på oss.

Anonym sa...

@Mattias Bjärnemalm:

Vadå?

8%-9% ökning i andelen kvinnor är väl inte marginellt?

Från 90% till 89% innebär att NYinträdda har en betydligt större andel kvinnor. Hur många medlemmar hade pp vid dessa båda tillfällen?

Men det är bra att aldrig vara nöjd för det borde ju vara ännu bättre...

Unknown sa...

Mattias: Ja, precis som anti-rasister kan ha ett problem med Piratpartiets neutralitet i invandrarfrågor och lågt antal medlemmar med invandrarbakgrund så kan feminister ha ett problem med partiets neutralitet i könsrollsfrågor och lågt antal kvinnliga medlemmar, men inte pratar vi om att kvotera in invandrare och sluta vara så svenska i vårt sätt eftersom det kan uppfattas som invandrarfientligt för det, eller hur?

Jag tycker vi ska fortsätta fokusera på den redan fullkomligt könsneutrala politiken partiet står för och välkomna ALLA som vill vara med att bidra på det sätt de vill. Nog sagt om den saken.

Jörgen L sa...

@sammy:
Jag uppfattar inte det som att diskussionen handlar om vad för slags politik pp ska driva, utan mer om hur det interna diskussionsklimatet ser ut. Om det finns en "grabbig" jargong som kan tänkas förklara att det är en så extremt ojämn könsfördelning eller vad det annars kan bero på.

För som Mattias påpekar, det är en jätteförlust för pp att vi inte lyckas engagera fler tjejer.

Charlotte sa...

Hej, och väldigt mycket tack för ditt inlägg! Det är precis en sådan här analys som jag efterlyste, och tyvärr har du kommit fram till just det som jag misstänkte: att genusanalysen i PP är bristfällig, att det talas om att "vi bryr oss inte om vilket kön någon har" utan att det reflekteras över vilken måttstock som används.

Vissa av kommentarerna till Zaidas inlägg var riktigt skrämmande. Det är stor skillnad mellan att ta tillvara kompetens oberoende av en persons kön och att vara könsblind.

"Kritik mot en manlig eller grabbig miljö bemöts oftast hårdast av de kvinnor som tagit sig in i den miljön." - det har du fullständigt rätt i. Det är vanligt att kvinnor agerar så för att de inte vill bli anklagade för att vara "bittra menskärringar". De agerar lite grindvakter. Hur det är inom PP vet jag inte, men det är värt att tänka på.

Än en gång, tack! Sådana som du behövs för att förbättra PP:s snedrekrytering.

Anonym sa...

Otroligt intressant genusanalys.

Jag misstänker dock att den sneda könsfördelningen beror på att Piratpartiet driver frågor som i större utsträckning attraherar män än kvinnor.

Ett traditionellt parti skulle då försöka bredda sitt partiprogram, och ställa sig frågan: "Vad är kvinnor intresserade av som vi kan driva?"

Detta strider dock mot PP avsikt att bevara ett smalt program.

Får jag även tipsa om mitt inlägg i samma ämne, även om det inte är lika djupt och analyserande som ditt:

http://infallsvinkel.wordpress.com/2009/05/14/piratpartiet-lockar-kvinnor-i-tusental/

Anonym sa...

http://infallsvinkel.wordpress.com/2009/05/14/piratpartiet-lockar-kvinnor-i-tusental/