tisdag 17 mars 2009

Den Akademiska Senaten

Jag sitter ute på Fagerudd konferensanläggning för att delta i den akademiska senatens internat vars andra dag precis har börjat. Den akademiska senaten är en intressant konstruktion som fortfarande letar efter exakt vilken roll den ska spela för universitetet. Senaten består av 48 lärare utsedda av vetenskapsområdenas elektorsförsamlingar och 20 studenter. Jag sitter här som studentrepresentant, utsedd av Uppsala Studentkår att tillsammans med de andra studentrepresentanterna företräda studenterna på senatens möten. Exakt vad studenterna anser om den akademiska senaten och dess roll är dock ytterst oklart. Förmodligen vet de flesta inte ens om att senaten finns. En fråga vi diskuterat under gårdagen är nämligen hur vi ska lyckas synliggöra senaten framöver.

Enligt instruktionen för senaten så ska senaten syssla med följande saker:


Den akademiska senaten har till uppgift att föra en diskussion om och framföra synpunkter på

  • Mål- och strategiarbete för universitetets verksamheter: utbildning och
    forskning samt samverkan med det omgivande samhället

  • Regeringens propositioner rörande högskolan

  • Universitetets organisation
De två stora ämnena under gårdagen var annars den föreslagna autonomiutredningen och en gruppdiskussion kring formerna för senaten och vilka ärenden vi senatorer vill se senaten behandla. Autonomiutredningen är en väldigt intressant utredning som i mycket förändrar grundförutsättningarna för högre utbildning i Sverige. Jag är faktiskt själv väldigt splittrad i frågan. Den ger en del praktiska fördelar, som att universitet och högskolor får en möjlighet att äga såväl undervisningslokaler som studentbostäder, men samtidigt blir det väldigt mycket ansvar på den enskilda högskolan, och risken för en uppdelning i akademiska a- och b-lag känns uppenbar.

Nu under internatets andra dag har vi besök av rektor magnificus Anders Hallberg och först på dagordningen är en sammanfattande diskussion kring autonomiutredningen där rektor ska kunna tillgängliiggöra sig senatens åsikter. Därefter kommer rektor lyfta ett par egna punkter till diskussion och sedan avrundas dagen med en paneldiskussion om universitetets samverkansuppgift.

Därefter är det lunch och sedan hemfärd.

Inga kommentarer: