måndag 22 oktober 2007

Moderna tider kräver moderna lagar

Upptäckte att jag inte skrivit något här på ett tag så jag passar på att lägga upp en debattartikel jag skrev tillsammans med Stefan Flod och Amelia Andersdotter för ett tag sedan som vi inte fick publicerad i UNT. Tror att texten nedan är ett av de tidiga utkasten och inte den version som vi slutligen skickade in, men budskapet är detsamma.

Moderna tider kräver moderna lagar

Så resonerar en av upphovsrättsindustrins främste företrädare i Sverige, Henrik Pontén, när han återupptar fildelningsdebatten på en politisk blogg. Vi kan inte annat än instämma. Moderna tider kräver verkligen moderna lagar. Men vad som är modernt och nytänkande verkar inte riktigt vara samma sak hemma hos herr Pontén som hemma hos den ungdomsgeneration som idag tagit till sig Internet och den informations- och kulturspridning som frodas där. På något sätt verkar denne grånade monopolist tro sig bättre förstå sig på hur ett modernt förhållningssätt till Internet ska ta sig uttryck än alla de unga människor vars hela uppväxt skett med ett halvt öga uppkopplat mot omvärlden.

Det saknas idag någon politisk vision om kulturen på Internet, menar Pontén vidare. Men han levererar ingen lösning utan istället förlöjligar han de idealister som vill se Internet som ett uttryck för modern frihet där kommunikation inte längre går från en överhöghet till en underdånig massa utan sprids horisontellt mellan jämlikar. Nu är det inte nödvändigtvis så att total och oinskränkt frihet är den bästa organiseringen av den världsomspännande kommunikationskanal som Internet har utvecklats till, men det är en konkret vision. En vision som står i tvär kontrast mot det kontrollsamhälle som Pontén anser vara ett rimligt pris att betala för att kultur även fortsättningsvis ska filtreras genom en förlegad distributionsindustri. Att Pontén hyser dessa åsikter är ju egentligen inte så förvånande, det är ju det han är anställd att tycka.

Men vad tycker då den generation av unga datoranvändare som Pontén ondgör sig över? Frågan går inte att besvara, att tro att de miljontals människor i Sverige som upptäckt den nya tidens kommunikationsmedel ska ha en gemensam bild av hur Internet kan och bör fungera är knappast realistiskt. Men uppenbarligen så har de en helt annan syn på vad som är ett rimligt förhållningssätt till hur upphovsrätten bör vara utformad än vad upphovsrättsindustrins betalda lobbyister har, och de förtjänar att bli hörda. Och de börjar bli hörda. Runt om i landet börjar forskare i allt högre utsträckning ifrågasätta och granska påståendet att upphovsrätten i dagens utformning skulle vara ett en gång för alla givet faktum. Seminariet Using Fairly vid Uppsala Universitet som gick av stapeln fredagen den 21:e september är bara ett exempel på detta.

Moderna tider kräver moderna lagar. Visst låter det rätt? Det är rätt! Moderna tider kräver definitivt moderna lagar eftersom lagar som inte ligger i fas med övriga samhället förlorar sin legitimitet. Men bakåtsträvande försök att lamslå den digitala kommunikationen och utvecklingen kan aldrig vara modernt. Det är och förblir reaktionärt och bakåtsträvande och i morgondagens informationssamhälle kommer tanken på att försöka begränsa det samhällsfenomen som fildelningen utgör te sig som rent av löjeväckande.

Stefan Flod, Mattias Bjärnemalm & Amelia Andersdotter
Ungdomsförbundet Ung Pirat

Inga kommentarer: