måndag 27 oktober 2008

LSU Forum

I onsdags var jag i stockolm och deltog i LSU forum: Innanför vad? på Kulturhuset. Utöver mig deltog även Ung Pirats ordförande Stefan Flod och vice ordförande Malin Littorin Ferm samt Max Gnipping från Ung Pirat Stockholm.

Jag hade lite i elfte timmen blivit inslängd som en paneldeltagare i en paneldiskussion på ämnet "vem väljer Europa?" tillsammans med Anders Ekberg från folkpartiets Europavalskampanj samt Suzana Pargan från Bosnien Hercegovinska Ungdomsförbundet. Diskussionen rörde hur det kommer sig att så få unga röstade i förra EU-valet och vems uppgift det var att försöka öka valdeltagandet.

Min analys var att sättet media skriver om EU inte ökar intresset för politiken inom EU och att de politiska debatter om EU som förts oftast har varit kring formen för EU snarare än kring visioner för vad vi kan uppnå med EU. Några enkla lösningar för hur det skulle kunna ändras hade dock varken jag eller de andra paneldeltagarna.

Efter lunchen lyssnade jag på en diskussion kring vilka som egentligen är politiskt engagerade. Här bestod panelen av Jakob Dalunde från Grön Ungdom, Roland Poirier Martinsson från Timbro, Ewa Westerberg från Saco Studentråd och Erik Amnå, proffessor i statsvetenskap vid Örebro universitet.

Återigen lyftes det fram hur de etablerade partierna misslyckas att fånga upp unga engagerade. Som aktiv i ett parti som fortfarande växer är jag övertygad om att det är paketeringen på de gamla partierna som är en stor del av förklaringen till deras minskande medlemsantal. Behovet av att ha en politik som täcker allt gör att väldigt få är beredda att ställa upp helhjärtat på partiernas politik, och genom en allt större proffessionalisering av arbetet inom partiet gör att partierna kommer allt längre bort från sina väljare.

Efter en avslutande debatt mellan ungdomsminister Nyamko Sabuni, Jytte Guteland från SSU och Gabriel Ehrling från vi unga där jag lyckades klämma in en fråga så blev det att bege sig till Södra Teatern där LSU:s 60års fest gick av staplen. Det blev en kväll fylld av mingel, tal och givande diskussioner.

Andra som skrivit om dagen är Hanna Hallin, Stina Hamberg, Robert Damberg, Erik Wagner, och Sara Kappelmark

Inga kommentarer: