måndag 17 november 2008

Ipred och upphovsrätten

I en artikel i Svenska Dagbladet försöker Bo-Erik Gyberg försvara Ipred genom att blicka bakåt mot upphovsrättens förflutna. Men det enda han lyckas med är att belysa den ändamålsglidning som skett i och med att gränserna för upphovsrättens omfattningen tillåtits sättas av upplevelseindustrins lobbyister. När upphovsrätten kom till var syftet tydligt att reglera kommersiell användning av viss kulturproduktion. Idag har detta sedan länge expanderats till att upphovsrätten även reglerar privat icke-kommersiell användning. En utökning av upphovsrättens omfång som tydligt skett på användarrättens bekostnad.

Andreas Ekström på Sydsvenska dagbladets är upprörd över att de gapiga bloggarna inte vill diskutera det han hävdar är upphovsrättens grundfrågor när dessa kritiserar Ipred. Jörgen Lindell påpekar lite försynt att det kan ha att göra med att Ipred faktiskt inte rör upphovsrätten som sådan utan om vilka metoder som ska se till att den efterlevs. Lars Holmquist och West sågar också Andreas inlägg.

Men även om Jörgen med flera har rätt så hindrar inte det Andreas från att ha fel. Det finns mängder av inlägg i debatten som faktiskt berör upphovsrätten på ett principiellt plan. Att Andreas råkat missa dem säger nog mer om honom än om vad som faktiskt skrivs om Ipred just nu.

Men vilka frågor är det då som Andreas vill diskutera?

1. I hur stor utsträckning ska en kreatör få bestämma om de sammanhang som
hennes verk visas i?

2. I hur stor utsträckning ska man få tillgodogöra sig
resultatet av någon annans arbete utan att vara med och betala detta arbete?

Den första frågan skrev Marie Andersson om för bara någon dag sedan i ett blogginlägg om Ipred. Det finns en klar konflikt mellan deltagarkulturens diskurs och idén om att upphovsmannen ska kunna kontrollera hur ett verk används. Personligen anser jag att det, precis som idag, ska finnas en rättighet för en kreatör att få upprättelse om någon kränker kreatören genom användandet av dennes verk. Jag ser inte något behov av att ge kreatörer någon kontroll över hur deras verk ska spridas efter att de valt att offentliggöra dem.

Den andra frågan besvarades egentligen redan när vi införde bibliotek i Sverige. Där drogs en tydlig linje som sade att samhällsnyttan av en bildad befolkning rättfärdigar att staten går in och säkerställer att medborgarna kan läsa böcker utan att tvingas köpa egna exemplar. Exakt samma resonemang som ligger till grund för biblioteksväsenet kan användas för att motivera en legalisering av icke komersiell fildelning. Sammhällsnyttan av att ha medborgare vars möjligheter till kulturupplevelser har maximerats genom fildelningstekniken överstiger värdet av att ha kvar dagens upphovsrättssystem.

Den i mina ögon betydligt viktigare principiella frågan om hur upphovsrättens fundament, idén om det kreativa geniet som ensam skapar något nytt och unikt, står sig i förhållande till hur kultur faktiskt skapas verkar Andreas dock helt ha missat. Det har däremot inte Anders Mildner som skriver ett lysande inlägg om skapandets kärna. Anders skrev även på Svenskans brännpunkt en väldigt bra analys av motståndet mot FRA och Ipred för några dagar sedan.

Internet har gett vanliga medborgare ett verktyg för att göra sig hörda i den politiska debatten. Och när tillräckligt många av oss enagerar sig i en fråga så kan politikerna inte längre blunda för den. Det är en maktförskjutning till medborgarnas fördel som vi måste ta. Demokrati är något som måste erövras varje dag. Och ett fritt internet är ett fantastiskt verktyg att göra det med.

8 kommentarer:

Anonym sa...

Bo-Erik Gybergs artikel tycker jag belyser en viktig del av debatten. Istället för att debattera IPRED så har istället debatten hamnat på en mycket låg nivå där det käftas om upphovsrättens vara eller icke vara. Som om upphovsrätt inte behövs längre. Ingenting kan vara mer fel. Det är tydligt att många fildelare inte är insatta i upphovsrätt och tydligt att företrädare av upphovsskyddat material inte lyckats förklara målet med upphovsskydd. Detta har resulterat i en förskjutning av hela frågan där ytterligheterna inte någonsin kommer kunna förstå varandra.

Mab sa...

Jag tror du har rätt i att många fildelare inte är insatta i upphovsrätt. Med tanke på att över två miljoner svenskar fildelar vore det ytterst märkligt om de alla var experter på upphovsrätten. Däremot så vill jag bestämt hävda att de debattörer som argumenterar för att upphovsrättens expansion måste hejdas och användarrätten få en mer central roll definitivt är både pålästa och kunniga.

Anonym sa...

En oroväckande detalj är att Bo-Erik Gyberg som skriver om upphovsrätt och mångfald är lobbyist och knappast opartisk journalist:

Former film consultant to the Swedish Film Institute, film producer and academic, Bo-Erik Gyberg has just been appointed Chairman of the Swedish lobbying group Filmallians. (20/6/2007)

http://www.nordiskfilmogtvfond.com/news_story.php?cid=202&sid=10&ptid=4

Mab sa...

Mathias:

Det är väl knappast förvånande. Lobbyn har sent omsider insett att det inte räcker med att övertyga politiker bakom stängda dörrar om det finns en folkopinion som tycker motsatsen. VI har definitivt inte sett den sista artikeln med syfte att övertyga oss om behovet av en stärkt upphovsrätt publiceras.

Maria:

Det är säkerligen fortfarande så, och det finns liknande exempel från Sverige. Jag hade en föreläsning med en forskare i konstvetenskap som berättade om problemet med att han inte lyckats få tillåtelse att spela upp en kort filmsekvens ur sagan om ringen för att påvisa hur Saurons torn kunde tolkas som en dystopisk version av iden om Metropolis.

Filmbolaget som hade rättigheterna hade helt enkelt inga verktyg för att ge en sådan tillåtelse, förmodligen för att det inte fanns någon möjlighet att kommersialisera ett sådant nyttjande.

Anonym sa...

Länge sen jag hörde så mycket bullshit från en bloggare. Intrång i upphovsrätten är intrång i upphovsrätten oavsett om man kopierar Levis-jeans och delar ut, om man kopierar ABBs ritningar på elkonstruktioner och delar ut eller om man kopierar film, musik eller program och delar ut. Produkt som produkt. Spelar ingen roll om det är digitalt eller analogt. En illegal kopia är en illegal kopia.

Mab sa...

Hej Anonym

Trevligt att du tar dig tid att kommentera här även om du inte verkar uppskatta det du läser.

Givetvis har du rätt i att en illegal kopia alltid är en illegal kopia. Det vi i Piratpartiet vill ändra på är ju vad som ska definieras som en illegal kopia. Vi anser att när kopian görs i icke-kommersiellt syfte så ska det inte längre anses vara en illegal kopia. Oavsett om det sker digitalt genom fildelning eller om du går och bygger en exakt kopia av något och sedan skänker bort kopian.

Unknown sa...

IPRED bygger på en ganska slug politisk taktik. Man attackerar fildelningen genom att införa en än värre juridisk princip. Att låta företag, utan bevis skuicka enorma bötesbelopp till konto-innehavare (ungdomar eller barnfamiljer) förskjuter ju hela debatten mer åt RÄTTSTRYGGHETEN.

IPRED's princip hotar hela principen med demokrati och rättstrygghet så som man eftersträvat den under 1900-talet. Jag har inte tänkt på det innan, men...

IPRED-LAGEN HAR PARALLELLER MED SKOTTEN I ÅDALEN.

Nåja, iongen har väl dött än... men nu förvarar regeringen bolagen på småfolkets bekostnad och dessutom genom att använda en ny, mycket demokrati-utmanende princip som kam upplösa alla rättsbegrepp inom en snar framtid.

Läs mer om Sveriges sanna natur, t.ex här: http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?t=11929

Vad ska vå då göra åt detta? Det enda jag kan komma på är att starta demokratiföreningar och /eller gå med i ett parti och "jaga smygfascister".

Morgan Ohlson: Laglydig, frisk, ej missbruk och 19 års utbildning.
# Berövad alla former av inkomster /bidrag sedan 2006-08
# Hemlös sedan 2008-07-01

Tidigare olagligt: # fråntagits 1 barn # fråntagits 2 olika jobb # 2 fall av anstiftad misshandel # trolöshet av fackförening # förhindrats från arbete >10 år # utsatts flera sekretessbrott # kriminell utpressning av Arbetsförmedling # terroriserats med pulsgenratorer ~1 år. # Hotats anta falsk Asperger-diagnos # Skriftligt förtalats av Karlstads kommun. Tot cirka 300 lagbrott och 2000+ terrortillfällen.

Anonym sa...

Är du för eller emot IPRED?

Nu kan du rösta!
Skicka sms med texten m13ser14 NEJ om du är emot
eller m13ser14 JA om du är för IPRED, till numret 72500

Sen får du veta resultats sidan.