torsdag 6 november 2008

Nätet är en plats

Håkan Selg, som är aktiv vid Nita här i Uppsala sätter i ett pressmeddelande fingret på den centrala generationskonflikten när det gäller synen på internet:

Internetanvändarna består av två "generationer" som lever i helt olika kulturer; en som mejlar, söker information, sköter bankärenden och beställer resor och en annan som umgås, diskuterar och lever en stor del av sin vakna tid uppkopplad på internet. Risken finns att den ena kulturen, där många med ledande befattningar i samhället finns, tappar kontakten med och kunskapen om den andra.

För mig har det alltid varit självklart att nätet är en plats. Någonstans där man befinner sig. När jag sitter uppkopplad vid min dator är jag inte i första hand på mitt rum, jag är på internet. Jag tror att det är bristen på det perspektivet som gör att beslutsfattare ständigt lyckas lägga fram lagförslag som går på tvären mot vad nätgenerationen anser vara acceptabelt.

Australiens idéer om att censurera nätet blir utifrån rumsperspektivet liktydigt med att staten sätter upp taggtråd och elstängsel i ett tidigare öppet landskap. FRA-lagen innebär att staten registrerar vem som besöker vem och vad folk på torget pratar om. Frankrikes kamp för att stänga av fildelare, som musikindustrin ivrigt stöder, blir likvärdigt med att med våld driva iväg folk från de platser som de brukar umgås på.

För oss som rör oss på nätet så är de senaste årens trend att censurera, kontrollera och stänga in nätet ett klart hot mot vår rörelsefrihet. Övervakningen av nätet är ett lika drakoniskt övergrepp mot vår rätt till anonymitet som om det skulle monteras upp statliga övervakningskameror överallt, på stan, i hemmen och på folks arbetsplatser.

Den frihet som tidigare rått på nätet är helt klart hotad. Den är hotad av en generation politiker som tror att faktumet att de skickar mail, läser aftonbladet online och använder en internetbank gör att de förstår vad internet är.

2 kommentarer:

Anonym sa...

haha... :-)
Bra skrivet!

Men om man är uppkopplad på jobbet, har då stämpelklockan blivit obsolet?

Anonym sa...

Bra skrivet!