torsdag 20 november 2008

Upphovsrättsdebatten

För ett par dagar sedan så gick UNTs ledarredaktion ut med att de ville ha in synpunkter den föreslagna Ipred-lagen. Nu har de lyssnat färdigt. Och de har verkligen lyssnat. Och de har förstått. Dagens ledare är förmodligen den klaraste analysen av både Ipred och debatten kring fildelning som jag har sett på en ledarsida i gammelmedia någonsin.

På grund av dessa felaktiga föreställningar talar man om fildelningsdebatten, när det egentligen borde heta upphovsrättsdebatten. Det som borde handla om upphovsrättens utformning har i stället kommit att handla om distribution.

när jag läser ovanstående så skulle jag spontant nog tro att det var hämtat från ett blogginlägg av Rasmus Fleischer eller kanske Anders Mildner, inte från en av landets större morgontidningar. Eller möjligen att jag återigen satt på en föreläsning med Eva Hemmungs Wirtén. Fildelningsdebatten har dödförklarats för flera år sedan av Piratbyrån, men likt en zombie i en sämre splatterfilm vägrar den lägga sig ned och dö.

Innan de resonerar kring varför fildelningsdebatten är ett dåligt begrepp förklarar de varför Ipred, alldeles oavsett fildelningsdebatten, är ett uselt lagförslag.

Invändningarna mot IPRED är många. Att låta privata företag sköta polisens arbete är vanskligt. Det är omöjligt att avgöra vem i ett hushåll som har fildelat. Trådlösa uppkopplingar med räckvidd över enorma ytor gör problemet oöverblickbart. Erfarenhet från länder med liknande lagar, som Danmark, visar att nöjesbranschen ägnar sig åt massutskick av brev där människor krävs på tiotusentals kronor för att de inte ska bli dragna inför rätta. Ofta är breven utskickade utan att det finns några bevis för att upphovsrätten kränkts över huvud taget.Förslaget bygger på ett EU-direktiv, men EG-domstolen gjorde i januari i år klart att det är upp till varje medlemsland om de vill genomföra direktivet eller inte.

Enkelt och rakt på sak räknar de upp problemen med lagen. Det är nästan som om de tittat runt på vad vi upphovsrättskritiska bloggare har skrivit och kopierat det bästa som de hittat. De har lyssnat och läst, de har funderat på det som de hört och sett och sedan har de formulerat sin ståndpunkt i frågan.

Lagarna ska skydda kreatörerna, inte distributörerna.Låt därför debatten handla om hur upphovsrätten ska utformas för att skydda kreatörernas rättigheter givet hur världen ser ut, och lämna frågan om distribution åt marknaden. Utan en sådan utgångspunkt är alla försök till lagstiftning dömda att obönhörligen haverera

Personligen tror jag att vi måste ta diskussionen vidare ett steg bortom det här och faktiskt sätta oss ner och diskutera kreatörsbegreppet. För utan att vi gjort upp med den förlegade tanken om att kreatören är en person som endast inspirerad av det egna geniet skapar något helt nytt och faktiskt inser att skapande är en process som alltid är beroende av intryck utifrån så kommer vi aldrig att landa i ett hållbart upphovsrättssystem.

UNTs ledare idag är ett välkommet steg i rätt riktning!

Inga kommentarer: