lördag 7 februari 2009

Valberedningen nästa?

Piratpartiets valberedning har lagt fram sina förslag inför partiets årsmöte. Överlag tycker jag att valberedningen verkar ha gjort ett strålande arbete och lyckats hitta väldigt bra kandidater till de olika uppdrag som ska väljas på årsmötet.

Själv har jag blivit föreslagen att sitta i partiets valberedning, något jag verkligen ser fram emot. Utöver mig har följande personer föreslagits till att ingå i den kommande valberedningen: Jan Lindgren, Marco Baxemyr, Jonatan Kindh, Mimmi Lowejko och Jonathan Rieder Lundkvist. Jag tror att vi kommer bli en bra grupp och kunna komplettera varandra på olika sätt.

Varför skulle då jag bli en bra valberedare?
Jag tror att jag kommer kunna bidra till valberedningens arbete genom min erfarenhet från andra valberedningsuppdrag och genom mitt kontaktnät inom Ung Pirat.

Jag har tidigare suttit ett år som valberedare i Wermlands Nation i Lund, där valberedningen har som uppdrag att hitta folk till en mängd olika uppdrag. Allt från styrelseuppdrag och heltidsarbetande chefer på studentnationen till barchefer och pr-ansvariga ska hittas.

Jag har även suttit som valberedare i Sverok under två års tid. Där gick arbetet ut på att ge förslag på en förbundsstyrelse för förbundet som både kan representera förbundet utåt och samla förbundets olika föreningar och verksamhetsområden internt. Eftersom jag satt som valberedare under en period då det fanns ganska starka slitningar inom förbundet var det en milt sagt svår uppgift.

Slutligen har jag även suttit med i rekryteringsgruppen till jobbet som Direktör för studenthälsan i Uppsala. Tillsammans med representanter från universitetet skulle vi vaska fram en ny direktör till verksamheten eftersom den sittande gick i pension. Jag har även deltagit i att rekrytera personal till ett antal heltidsarvoderade uppdrag på Uppsala studentkår under mitt år som vice ordförande där.

Allt det här gör att jag har en gedigen erfarenhet av att hitta och lyfta fram driftiga individer och se hur olika personligheter kan komplettera varandra i en grupp. Förhoppningsvis ska det kunna bidra till att partiet även nästa år får en kompetent och välfungerande valberedning

1 kommentar:

Anonym sa...

Vi kommer va bäst! ;)