måndag 8 juni 2009

Det är nu det börjar; partigrupp

Jag är lika glad som alla andra över Piratpartiets fantastiska valresultat i EU-valet. Men jag skräms lite av det enorma ansvar som nu ligger på oss att förvalta det förtroende vi har fått från väljarna under de kommande fem åren. Personligen tror jag att väldigt mycket avgörs av de beslut vi tar inom de kommande veckorna och jag har därför beslutat mig för att skriva en serie blogginlägg om hur jag anser att vi bör agera framöver. De flesta partier kanske skulle välja att föra den typen av taktiska resonemang internt. Men jag tror att en av våra styrkor är vår ovana att faktiskt öppna upp vårt arbete i partiet för allmänhetens insyn. Och därmed bjuda in till medverkan.

Första inlägget ska försöka beröra frågan om vilken partigrupp vi bör tillhöra.

Partiet har tidigare uttalat sig om att den gröna gruppen(G/EFA) och den liberala gruppen (ALDE) är de grupper där vi tror att vi kommer kunna få mest utrymme att driva våra frågor. Det kan säkert stämma, men jag ser en rejäl fara för partiet att placera sig i ALDE-gruppen.

Piratpartiet har ända sedan starten medvetet valt bort att placera sig på den traditionella höger/vänsteraxeln inom politiken. Detta har dels berott på att vi anser att den uppdelningen är förlegad när det kommer till de frågor som vi bygger vår politik på, men främst har det berott på att vi velat kunna samla stöd från både människor som definierar sig som höger och människor som definierar sig som vänster.

Men den interna balans vi har haft de senaste åren skulle enligt mig kunna riskera att rubbas av att vi sätter oss i den liberala gruppen. Det är inte gruppen i sig som är problemet, utan snarare summan av en mängd olika saker som tillsammans gör att jag anser att ett ingående i ALDE skulle hota vår trovärdighet som ett neutralt parti i de klassiska höger/vänsterfrågorna.

Vår toppkandidat som förmodligen kommer åka ner, Christian Engström, har en bakgrund inom folkpartiet, även om det var länge sedan. Vår partiledare Rick Falkvinge har en bakgrund i MUF. Med endast en parlamentariker från piratpartiet i Bryssel kommer den personens bakgrund ha stor inverkan på hur vi uppfattas. Lägg sedan till en partiledare som också kommer från en borglig bakgrund och att vårt stöd ända sedan FRA-frågan blev en viktig inrikespolitisk fråga har varit stort hos ett antal bloggare som själva definierar sig som liberaler.

Med en så tydlig dominans av företrädare med ett förflutet inom borgligheten skulle vi få svårt att värja oss mot kritik om att vi är förklädda borgare om vi samtidigt satte oss i den liberala gruppen och därmed förband oss att rösta som den gruppen i de flesta frågor som inte går in under vårt principprogram.

Är då den gröna gruppen det givna alternativet? Rent spontant verkar det ju vara ett bättre val för oss rent medialt. Eftersom vår toppkandidat uppenbarligen inte har en grön eller vänsterbakgrund skulle vi lättare kunna hävda att ett medlemskap i den gröna gruppen inte handlat om politisk hemmahörighet utan om ett pragmatisk ställningstagande om var vi kan få mest genomslag.

Personligen tror jag dock att det kan vara värt att titta närmare på gruppen Oberoende/demokrati (IND/DEM) och se hur de förändras efter det här valet. Kan den gruppen få styr på den egna skutan och bli av med ett par lite mer mörkblå partier som de fått in i gruppen så skulle de kunna vara ett fullgott alternativ för oss att ansluta oss till. Framför allt som de ligger betydligt närmare vår EU-kritiska linje än vad både ALDE och G/EFA gör.

32 kommentarer:

Murich sa...

Du har säkert tänkt igenom det här mycket bättre än vad jag har, men är inte risken lika stor var vi än sätter oss att alienera väljare? Även om vi är ett neutralt parti så är de som röstat på Piratpartiet helt säkert inte neutrala i de övriga frågor som vi inte driver.

När det gäller media så tycker jag inte att vi kan få lov att vara så känsliga när det gäller vår image. Det viktigaste är ju att komma med resultat och sätta sig i en grupp där detta bäst kan ske. I längden så tror jag att detta är viktigare än om gruppen ligger nära Christian Engströms och Rick Falkvinges förflutna politiska ideologier.

Media kommer alltid att hitta saker att peta i vad vi än gör, men så länge vi har torrt om fötterna och goda grunder för det vi gör så tror jag att vi kommer att få väljarna med oss.

Alltså, vilken grupp vi borde ansluta oss till lämnar jag öppet, men vad media kommer att fokusera på och peta i får nog tas med en nypa salt. Det viktiga är ju trots allt att vi inte sviker våra principer...

Anonym sa...

I princip så är det bättre för piratpartiet ju mer "främmande" gruppen de hamnar i är. Som ett exempel, tänk tanken att PP hamnar i EPP, den konservativa gruppen. Att få med EPP i integritetsfrågor skulle vara en fullständigt enorm seger.

Jonas Lihnell sa...

Jag håller fullständigt med om synen på hur vi kan komma att uppfattas och värdet i att sköta den här diskussionen i det öppna. Jag (som vänstersympatisör) har sedan länge accepterat att det är mycket troligt att Christian Engström ansluter sig till ALDE och med min röst gett mitt stöd till detta. Jag blir givetvis mycket glad om vi ändå hamnar i den gröna gruppen om vi ser till mina övriga politiska ställningstaganden, men IND/DEM är en klar riskfaktor. Delvis informerade vi alla som frågade att det mest troliga är liberala eller gröna gruppen, där skulle ind/dem kunna ses som att vi utgjort falsk marknadsföring, röstfiske. Delvis så gick vi ut med att vi skulle kolla dem "stora" grupperna, en enskild ledamot har inte tillräcklig makt i sig, men att få en stor grupp med sig skapar ett betydligt värde för våra frågor.

Jag tillförlitar mig dock på att Christian kommer att fatta ett bra beslut, min röst gick till partiet för dess sakfrågor och till Christian för det fortroende han har byggt upp.

Mr Profit sa...

De borde ju så klart placera sig där man får mest i utbyte för sin röst. Att "välja" grupp utgår ju från att vi får exakt samma erbjudande från flera grupper och att vi därmed är i en position att välja. Jag kan tänka mig att man är grupplös ett bra tag innan man hunnit prata med alla grupper och förhandlat om olika utbyten.

Anonym sa...

Det finns ganska bra register på hur de olika grupperna i EU röstat i olika frågor.

En taktik kan ju va att välja en grupp som i PP's frågor står mycket nära och därmed kan få en hel grupp att svänga över. Vilket kan bli svårt annars - det finns inget som säger att andra grupper ens behöver ta åt sig eller lyssna på vad ett Parti med ett mandat i Europa Parlamentet säger.

Kommentarer om att skrämma bort väljare håller heller inte om man anser att Piratpartiets frågor är viktigast och därmed röstade på Piratpartiet på de grunderna måste ju bli som mest nöjda om Piratpartiet får så mycket genomslagskraft som möjligt.

Summeringsvis: PP skall givetvis tillhöra den grupp som helhjärtat stödjer den största delmängden av de absolut mest prioriterade hjärtefrågorna på så vis når tentaklerna längre ut i hela Europa och därmed ett bättre genomslag. Den grupp med bäst track record hittills i hjärtefrågorna bör därmed va det bästa/enklaste alternativet. Det är mycket osannolikt att en stor grupp helt ska ändra åsikt pga kraven från ett mandat.

Anonym sa...

Jag tror verkligen på att sköta diskussionen öppet. Om man lyckas få så mycket väljare insatta och fortsatt delaktiga som möjligt så tror jag att det spelar större roll inför riksdagsval och tiden i bryssel än något annat.

Gammelmedias kommande roll blir mindre och mindre, särskillt på nätet, det är vårat land, kolla bara kommentarsfälten efter varje dåligt skriven artikel, låt oss istället fortsätta nöta nå ut och utbilda i deras mer analoga kanaler, på papper och afk.

Vilken grupp ni väljer spelar mindre roll för att ni faktiskt gick ut med att ni inte väljer innan valet så har ni allas förtroende i frågan så länge dialogen förs öppet i partiet, och att vi inte snöar in oss sedan om det känns som att gruppen sedan inte uppfyller våra förväntningar

men den öppna dialogen, är viktigast!

/wille

ulf-pirat sa...

Jag ligger långt till "vänster" i mina värderingar normalt (vad är vänster och höger egentligen) , men jag skulle gärna rösta moderat bara jag slapp IPRED,ACTA,FRA osv. Jag har kämpat för piratpartiet och delat ut lappar för frihet och integritet. Jag bryr mig bara om att de lierar sig med de som bäst kämpar för piratpartiets frågor

Anonym sa...

Jag tycker som de flesta kommentatorerna att vi skall välja den grupp som står närmast våra egna mål. Sedan kan man pragmatiskt se att av de partier som varit mest kritiska till FRA, IPRED etc har miljöpartiet ökat kraftigt. Att liera sig med de gröna skulle ge ytterligare 3-4 mandat från dem. Tror att den gruppen skulle vara mer lyhörd om samtliga parlamentariker från samma land var överens.
I ALDA skulle vi behöva möta kritik från repressiva folkpartister.

/Love Amcoff

Stöt sa...

Jag undrar, om vi skickar två mandat, kan vi ha dom i varsin grupp? Eller är det för fult?

Klas sa...

Att pp skulle vara eu-kritiskt, i meningen: skulle helst stå utanför, har inte jag uppfattat det som, tack och lov !!

-snarare att man inom EU måste ta tag i integritetsfrågor, och inse att världen är global.

När det gäller grupper skulle jag personligen helst se pp i den liberala gruppen, men hamnar man i den gröna så må det vara hänt.

/K

Anonym sa...

Om man kollade på valvakan i svt igår så såg man hur MP & PP var dom "unga väljarnas" partier. MP har även varit emot mycket av det som röstats igenom av dumheter i eu. Så jag personligen skulle gärna se ett samarbete med MP och PP.

/Mattias

Mr Profit sa...

Angående den gröna gruppen, så är det väl inte ett automatiskt val för att de redan står oss nära i många frågor. Om de ÄNDÅ tänker rösta som vi, så finns det ju ingen anledning att kohandla med dem. Då måste det ju vara bättre att förhandla med andra grupper så att vi får fler på vår sida i utbyte mot mindre viktiga frågor.

Unknown sa...

Självklart ska PP stå så oberoende som möjligt, å helst inte tillhöra nån grupp alls.
Vi behöver synas å uppmärksammans, å det gör vi bäst utan grupptillhörighet.
Det viktiga är att "vara där", att lyssna, att delta, att förmedla till oss väljare vad som händer..., att skapa opinion helt enkelt.

Riksdagsvalet är inte långt borta, så det gäller för PP att synas å höras i media, å inte att försvinna in i en grupp...

Tor sa...

Om PP är ett litet småfegt mediekänsligt parti så placerar det sig i den grupp där PP:s politik avviker minst och där det väcker minst uppmärksamhet att rösta med gruppen. Om PP är ett pragmatiskt parti med huvudsaklig målsättning att uppnå förändring så sätter det sig i den grupp där det kan göra störst skillnad. Jag hoppas på det senare.

Jag är inte så värst orolig för för att vare sig vänster- eller högerväljare kommer att känna sig svikna så länge som valet av grupp diskuteras öppet.

Troed sa...

@MAB Varför har du fått för dig att "liberal" har med höger och vänster att göra? Pallra dig bums iväg till http://www.politicalcompass.org/ eller till diskussionen vi har om det på Piratpartiforumet ;) Vi är ett frihetligt parti, inte auktoritärt. Man kan både vara vänster-frihetligt och höger-frihetlig. Ett annat ord för frihetlig är ... liberal.

Unknown sa...

Jag tror att det är viktigt att vi inte försöker vara för smarta för vårt eget bästa, eller leka gissningslekar ifråga om opinionen.

Vi skall inte bestämma partigrupp utifrån mediala eller populistiska intryck. Vi skall följa den linje vi gjort upp och enbart gå på var vi får bäst genomslag i våra frågor.

Jag säger det trots att jag pekats ut som en av liberalerna i artikeln, för jag skiter faktiskt fullständigt om det blir ALDE eller G/EFA, eller för den den socialistiska gruppen -- så länge våra frågor får genomslag.

Det här partiet skapades inte för att passa i höger-vänster skalan, men vi kan snabbt hamna där om vi själva börjar fråga oss var i den vi befinner oss. Skall vi behålla vårt fokus och vår enighet måste vi inse att i den skalan är PP en fyrkantig skruv i ett runt hål.

Simone sa...

Jag tror att problemet med att bli tolkad och missförstådd i media är ett problem som har besvärat gamla partiers strukturer. Piratpartiet är ett öppet parti, där inga beslut fattas bakom stängda dörrar. Jag tror att piratpartister i allmänhet är väl informerade om partiets sakfrågor och strategier. Det förs en öppen dialog inom partiet och det är också våran styrka. Vi kan använda öppenheten för att förena partimedlemmarna bakom kontroversiell beslut. Och om man ska vara helt ärlig, Piratpartiet är ett kontroversielt parti hur man än vänder och vrider på det. Att försöka pressa in partiet på höger, vänster skalan är bara absurt. Vi får inte plats.

Thomas N sa...

Hörni piratpartister,
Ni får inte förväxla partigrupp med parti. Det kommer inte ske några "röstväxlingar" (vi röstar med er i alla frågor om ni röstar med oss i integritetsfrågor), helt enkelt för att partipiskan viner så mycket mjukare i Bryssel att det inte går att förhandla om åsiktsröster inför en hel mandatperiod. Om ni vill få verkligt inflytande i Bryssel ska ni erbjuda er röst till den grupp som kan ge er plats i relevant utskott (t ex där saker som telekom-direktiv förs fram) och helst ett "rapportörskap". Den röst ni erbjuder kommer enbart att användas till att rösta in andra ledamöter i partigruppen till olika poster inom talmanspresidium samt utskott - inte till sakfrågor. Därför gör det inget vilken grupp ni än väljer, annat än image-mässigt förstås gentemot hemmapubliken.

Charlotte sa...

Jag håller helt med dig (det gör jag i stort sett alltid)!

För mig som vänstervriden var det svårt att ta beslutet att rösta på PP eftersom jag inte vill skicka ett parti till ALDE. Jag misstänker att jag och Engström inte håller med varandra om någonting förutom just integritetsfrågan.

Anledningen till att jag valde att rösta på PP ändå är att jag bedömer integritetsfrågan som viktigare än höger- och vänstergränser. Men om jag skulle se att Engström eller någon annan piratpartist "smygengagerar" sig i andra frågor utifrån personliga åsikter som inte har med PP:s politik att göra skulle jag bli väldigt besviken. Jag har gett PP förtroendet att arbeta med integritetsfrågor, ingenting annat. Det är det ni sagt att ni ska göra.

Hur Engström (eller vem det nu blir som kommer till EP) handlar är väldigt avgörande för om jag kan tänka mig att rösta på PP i riksdagsvalet.

Jag tror och hoppas på er. Keep up the good work!

Unknown sa...

Jag ser den gröna gruppen som det perfekta alternativet. Ingen är ju EMOT miljön, oavsett var man står på den politiska skalan. Nog för att vi gått till val på att samarbeta med vilka som helst bara de går med på vår politik, men det bästa är ju ändå att inte ta mer ställningstaganden på höger-/vänsterskalan än vad vi behöver.

Anonym sa...

Skärpning! Är det fler än jag som får en dejavu av det här löjliga taktiksnacket?

Byt ut 'integritet' mot 'miljö' och 'bara-vi-får-resultat' mot 'EU-motstånd'. Nu är MP det mest EU-positiva parti Sverige har....

Mab sa...

Problemet tror jag ligger i att vi inte i förväg kommer veta hur mycket vi får ut av att sätta oss i olika partigrupper. Eftersom de inte har partipiskor i de olika grupperna så kan vi aldrig räkna med att få gruppens stöd i vår politik om vi inte lyckas övertyga de enskilda parlamentarikerna om att vi dels kan frågorna och dels har en politisk linje som går i linje med deras egen.

Dessutom så kommer det svenska riksdagsvalet förmodligen vara den enskilt viktigaste faktor för hur mycket inflytande vi får nere i Bryssel. Åtminstone de svenska parlamentarikerna kommer lyssna mer på oss om vi har en riksdagsgrupp på hemmaplan som kan backa upp vår EU-parlamentariker än om vi skulle floppa på hemmaplan 2010.

Vårt val av partigrupp riskerar alltså att påverka vårt valresultat i riksdagsvalet som riskerar att påverka vår ställning inom den partigrupp vi har valt.

Mab sa...

Troed:

I den allmäna diskursen i Sverige har ordet liberal en tydlig koppling till nyliberal ekonomisk politik. Med andra ord höger. Den kopplingen är också tydlig inom den liberala gruppen i EU-parlamentet.

Med det sagt så är jag fullständigt medveten om den grundläggande betydelsen av liberal och har ett helt inlägg som handlar om vår koppling till klassiska liberala värden: http://ungpirat.blogspot.com/2008/12/piratpartiets-ideologi-det-liberala.html

Dani Scythe sa...

Fast det handlar ju trots allt inte bara om att se bra ut hemma i Sverige. Det handlar dessutom om att vara en förebild för pirater i resten av EU. Ju fler piratpartier eller åtminstone piratvänliga partier som kan hota de andra partierna i de nationella valen ju mer piratvänlig politik kommer det att föras av de andra ländernas parlamentariker. I så fall kan en mer vänster/höger-neutral grupp vara att föredra för att inte den typen av frågor ska vara knutna till den ekonomiska skalan i andra länder och grönt är mer neutralt än liberalt. (allt detta ska naturligtvis tolkas med grund i att jag tillhör vänstersidan av Pp-väljarna, korten på bordet)

Anonym sa...

"Den grupp med bäst track record hittills i hjärtefrågorna bör därmed va det bästa/enklaste alternativet. Det är mycket osannolikt att en stor grupp helt ska ändra åsikt pga kraven från ett mandat."

QFT

hannes2peer sa...

@samface, HAX är klimatförnekare, och honom lyssar många på. Så det finns nog en hel massa pirater som är "mot" miljön...

Unknown sa...

@hannes2peer:

Visst, men han är nog å andra sidan ännu mer emot att vi går med någon vänstergrupp, så om vi tar gröna gruppen kan han ju alltid glädja sig över det. :)

Mikael "MMN-o" Nordfeldth sa...

Poängen med att söka till ALDE är ju att om de accepterar oss på våra krav så innebär det helt enkelt det största stöd vi rimligen kan få.

De gröna är ju i princip redan övertygade. IND/DEM bör vi _ej_ "rösta med" ifall vi joinar, eftersom många där är koko i bollen.

Nu behöver vi bara göra våra krav lättförstådda även för ingrodda EU-parlamentariker.

Unknown sa...

@Mikael "MMN-o" Nordfeldth: Klart vi ska opinionsbilda i Bryssel, men frågan är om vi ska opinionsbilda i en grupp eller med hjälp av en grupp. Med bara ett mandat ser jag det som effektivare om vi kan hitta några som är lika övertygade som oss själva och kan hjälpa oss driva våra frågor och på så sätt skaffa oss både mer mandat och större påverkansmöjligheter.

Dani Scythe sa...

Jag har inte järnkoll på hur EU funkar men som jag har förstått det så är det väl partigrupperna som utser vilka som ska få vara med i olika utskott och/eller liknande. Om den gröna gruppen har ungefär samma åsikter som PP så borde de väl kunna övertygas om att PP borde få delta i sådana som har med integritet och upphovsrätt att göra då säkert de flesta andra i den gruppen är mest sugna på de frågor som har mer med miljö att göra på olika sätt. I den liberala gruppen som säkert i många frågor sätter företagen först så kommer de säkert vilja skicka någon som är mer neutral i dessa frågor än vad PP är även om det säkert finns liberala partier som har samma idéer också.

Mazdak Farrokhzad (PP) sa...

@ MAB:
Väldigt bra skrivet...
Jag tror precis som du att vänsterväljarna kommer bli riktigt rasande om vi går med i ALDE...
Jag är själv så vänster man kan bli... och jag har accepterat att vi går med whatever... men jag är inte lika säker på om andra accepterar det...

Just att CE & Rick har vart med i FP/MUF... den koppligen tror jag kan skada oss...

Ang PP & Klassisk liberalism så anser Wikipedia i vart fall att klassisk liberalism ställer sig positiv till marknadsekonomi... något som PP inte tar ställning i... därför skulle jag inte säga att vi har någon koppling till det... mer än att vi står för tryckfrihet, åsiktsfrihet, m.m...

Åter igen till ALDE...
Vi har antagligen tagit en hel drös med väljare ifrån vänsterpartiet...
Jag anser oss vara den största anledningen till att de går back...
Med det sagt så skulle vi rubba vänster/höger balansen som nu råder i Sverige med sjuka mängder... det innebär att en väldigt stor del vänsterväljare helt plötsligt blir högerväljare...

Ang de gröna så tror jag att vi har bäst chanser att påverka där... de kommer ju tydligen att växa... samtidigt som att ALDE krymper...
Jag tror att ALDE kommer köra över oss, vi har inte mycket att sätta emot eller ge dem... Men de gröna vill säkerligen ha med oss... och de behöver oss...

INT/DEM är ett dåligt alternativ... de är små, de har inte mycket makt, och de flesta tycker nog att de är en liten grupp med löjliga pajasar...

Hans J sa...

Allra bäst utdelning skulle vi väl ändå få om vi satte oss i en grupp med våra med hängivna fiender? Nu är väl inte chansen stor att vi skulle släppas in i en sådan grupp men tänk tanken...

Det skulle möjligen kunna bli rejält otrevligt för Christian Engström men "what a virgin soil"!

Jag menar att huvudsaken när vi bestämmer vilken grupp vi ska arbeta inom är vår möjlighet att påverka och få gehör för våra frågor. Om det fanns en grupp som skulle väcka totalt ramaskri om vi satte oss i men som samtidigt innebar att våra frågor kom att diskuteras över hela Europa varje dag... vore det inte en idé att fundera på att sätta oss där då?

Den här frågan om var Rick eller Christian någon gång i forntiden har varit medlemmar är väl inte speciellt intressant. Vi var bara håret från att få in även Amelia och kanske kommer hon ändå in senare i höst. Hur intressant är hennes bakgrund så länge som hon står för din och min frihet? Jag bara frågar!

Allt kan teoretiskt skada oss men vi tjänar ingenting på att vara oroliga över sådant. Vi har ett sådant momentum så det är bara att köra på med full kraft. Vi har enligt de undersökningar jag sett plockat röster från alla håll. Man är trött på övervakning, registrering och bristande respekt från myndigheter över hela samhället! Det tjänar då inte vår sak att millimetermäta om det var ½ promille fler före detta moderater som stödde oss eller om vi tog 1 procent fler röstande från vänsterpartiet. Våra frågor fick ett enormt stöd och det är det enda som betyder någonting. De flesta av dem som röstade på oss skulle stödja nästan vilket gammalparti som helst som stod för de frågor som vi står för. Det vet gammelpolitikerna och det är också därför som vi håller på att få 7-8 Piratpartier i Sverige. Allt från Vänsterpiraterna till Moderatpiraterna.

Medborgarna (eller "väljarna") har givit oss ett klart mandat att köra på med gasen i botten! Vi har fått KÖRKORT för de frågor som vi gick till val på! Vi har uppdraget att rensa upp och att göra det så effektivt som vi kan.

Åter till vilken grupp vi ska sätta oss i så kommer alltid någon att bli missnöjd, så fungerar ju politiken. Det viktiga är var vi gör störst skillnad för de sakfrågor som vi slåss för!