söndag 16 augusti 2009

Mer om Piratpartiets svarta kameler

Mitt förra inlägg om systemet som Piratpartiets styrelse beslutat ska gälla för framtagandet av våra riksdagsvalslistor har mött en viss kritik, både i kommentarerna i inlägget här, kommentarerna på facebook och i partiets forum.

Vår partiordförande postade själv en motivering till beslutet i forumet. Hans kontenta är följande:

Det handlar alltså inte primärt om att straffa ut någon, utan om att försöka maximera korrelationen mellan de röstandes faktiska åsikter och slutresultatet, och givetvis skulle inte sådana "minusröster" redovisas separat. De är ju en integrerad del av en röstning.

Perspektivet är alltså från den enskilde medlemmens rätt att få sin åsikt tillgodosedd i så stor utsträckning som möjligt, ett tydligt mikroperspektiv. Eller som en kommentatör på facebook uttrycker det: "Jag önskar personligen möjligheten att motverka kandidater som jag inte tycker representerar partiet i stort". Att medlemmar vill kunna dela ut svarta kameler är knappast konstigt. Problemet är att en analys av makroperspektivet verkar ha uteblivit. Dessutom skapas en nödvändighet att minska insynen i omröstningen genom att man inte vill offentliggöra minusrösterna. Personligen förutsatte jag att alla inkomna röster skulle anonymiseras och sedan redovisas, så att alla kan göra sin egen kontroll av resultatet, och dra den kunskap som är möjlig att utvinna ur det aggregerade röstresultatet. Nu försvinner den möjligheten genom att man känner ett behov av att dölja minusrösterna.

Men låt mig återgå till det förlorade makroperspektivet. Genom att ge folk möjligheten till minusröster ålägger man faktiskt medlemmarna att fundera över vilka de minst av allt vi se representera partiet. Då är det rimligt att medlemmarna bör ha möjlighet att diskutera och argumentera i den frågan, för att påverka sin medmedlemmars möjligheter att fatta välgrundade beslut. Det blir helt enkelt ett moraliskt imperativ för oss alla att i den interna debatten visa upp alla våra kandidaters negativa sidor. Vi uppmuntras till att svartmåla dem bland våra partikamrater som vi inte anser håller måttet.

Vi hade en period när det var populärt att lista pirater som man tyckte förtjänades att lyftas fram. Det är väl inte en helt orimlig gissning att liknande inlägg kommer att poppa upp i samband med det interna provvalet. Och om man även ska rösta bort folk så borde det leda till att det även kommer listor över vilka personer som man anser bör röstas bort. Om inget annat kommer jag göra en sådan lista, med utförliga motivationer till var och en som hamnar där. För det är min skyldighet gentemot mina partikamrater så de kan fatta sitt beslut om vem som ska få deras svarta kameler på ett så välgrundat underlag som möjligt.

Åtminstone om man enbart ser till den enskilde medlemmens rätt till att få sin vilja tillgodosedd i så stor utsträckning som möjligt och med ett så gott beslutsunderlag som möjligt. Om man glömmer det större makroperspektivet.

4 kommentarer:

Karolina sa...

Ja, personligen tycker jag ju mer om att gilla saker. Tycker att det är tråkigt att vissa har ett behov av de svarta kamelerna.

Anonym sa...

Jag instämmer i problemet med makroperpektivet och vill inte heller att folk ska uppmuntras att ta fram minuslistor.

Ditt argument om att anonymiserade röstlistor trots allt bör publiceras tycker jag också är relevant. Kvar av mitt försök till försvar är då endast att man inte vet vem som har tyckt vad, men det erkänner jag gärna att det är svagt.

Jag tycker inte approximationsargumentet är starkt heller. Då ser jag hellre att man tillåts rangordna alla kandidater om man vill. Det är trots allt så som metoderna är uppbyggda.

Anonym sa...

Jag var tveksam första gången du skrev om detta.

Nu har du övertygat mig. Minuslistor är ett troligt resultat och det vore uselt för den interna moralen.

Anonym sa...

fy fan luktar robinson om dett!