fredag 15 januari 2010

Assistenter åt Amelia Andersdotter

En av de första uppgifter jag fick på mitt bord när det stod klart att jag skulle komma att jobba som kanslichef åt Amelia när hon väl tillträder som parlamentariker här nere i Bryssel var att bistå i framtagandet av kriterier för övriga anställningar. Resultatet av det arbetet blev ett underlag som Amelia sedan byggde ett dokument om hennes blivande assistenter på och som nu finns att läsa på forumet för att alla medlemmar ska kunna komma med synpunkter innan det klubbas. För att öka intresset för dokumentet tänkte jag även publicera det här på min blogg:

Assistenter till Amelia Andersdotter

  • Uppdelning mellan Bryssel och Sverige
De pengar som EU ger till parlamentarikerna för assistenter kan användas för att anställa assistenter på plats i Bryssel, samt för att anställa lokalassistenter i hemlandet. Budgetposten ska även täcka de reskostnader (resa och boende) som uppstår när en assistent följer med sin parlamentariker på tjänsteresor. Detta gäller främst resorna till Strassbourg, men även eventuella andra resor där parlamentarikern behöver ha med sig en eller flera assistenter. För att ha utrymme för den typen av resor är det viktigt att inte hela lönebudgetten binds upp i fasta lönekostnader.

Den uppdelning som Amelia anser vara den bäst lämpade för att tillgodose hennes behov är att ha tre assistenter anställda på plats i Bryssel samt fem lokala assistenter anställda i Sverige. Assistenterna i Bryssel kommer fungera som politiska sekreterare och tjänsterna kommer utlysas både internt inom partiet och externt via AMS. De lokala assistenterna kommer fungera som kanslister och delfinnansieras med hjälp av anställningsstöd eller liknande. Genomgående för alla tjänster är att vi kommer eftersträva att i första hand hitta personer med värderingar som ligger i linje med Amelias och partiets, och som inte står på partiets riksdagsvalsedlar. Det sistnämnda för att undvika en intressekonflikt mellan anställningen och eventuell personvalskampanj.

Utöver ovanstående assistenter kommer möjligheterna för att ta in praktikanter undersökas. Både vid kontoret i Bryssel och på distriktskanslierna.

  • Assistenter i Bryssel
De tre tjänsterna som assistenter i Bryssel kommer vara inriktade mot tre olika områden för att maximera det stöd till Amelia som assistenterna kan ge. För att tydligöra de olika rollerna har tjänsterna fått beteckningarna kanslichef, utredare samt praktisk assistent.

Kanslichef
Kanslichefen har det övergripande ansvaret för kontoret i Bryssel samt hanterar mediakontakter och bistår Amelia med arbetsledning av övriga assistenter. Tjänsten är på ett år och kan förlängas. Tjänsten som kanslichef kommer innehas av Mattias Bjärnemalm under 2010.

Utredare
Tjänsten som utredare är främst tänkt att avlasta Amelia med arbetet att läsa och sortera ändringsförslag i de texter som behandlas i parlamentet samt att på andra sätt bistå med kvalitativt utredningsarbete. Tjänsten kommer även ha ansvaret för nyhetsbevakning av de områden som är relevanta för Amelias arbete. Till tjänsten kommer vi främst eftersöka någon med juridisk utbildning med inriktning mot internationell rätt/EG-rätt och i andra hand någon med statsvetenskaplig utbildning med inriktning mot Europastudier eller motsvarande. Tjänsten är på ett år och kan förlängas.

Praktisk assistent
Den praktiska assistenten kommer fungera som ett stöd för kansliets administrativa arbete, men kan även få uppdrag som mer kopplar till det politiska arbetet. Assistenten kommer främst hantera telefon- och mailsvarande och logistik kring besöksgrupper och praktikanter, men en stor del av tjänsten är tänkt att vara flexibel för att kunna bistå där behov uppstår. Till tjänsten kommer vi främst eftersöka någon med statsvetenskaplig utbildning eller motsvarande. Tjänsten kommer vara i upp till ett år, beroende på när den tillsätts och kompetensen hos den sökande. Tjänsten kan förlängas.

  • Lokala assistenter i Sverige
De fem lokala assistenterna i Sverige kommer placerat utspridda små kanslier i var och ett av partiets fem distrikt och gemensamt betecknas distriktskanslister. Kanslisterna kommer i första hand arbeta med att hålla Brysselkontoret ajour med vad som händer i respektive landsända både rörande de frågor som är av intresse för Amelia och det som pågår inom partiet. Kanslisterna kommer även hålla regelbundna kontors- och telefontider. Övriga arbetsuppgifter kommer bero till stor del på vilka som anställs, men arbetsuppgifter som kan komma att läggas på de lokala assistenterna inkluderar: utkastskrivande för debattartiklar, mailhantering, bokföringsarbete, webbsidearbete, research samt ansvar för att ordna med besöksgrupper. Tjänsterna kommer även att under perioder med låg normal arbetsbelastning kunna bistå det lokala partiarbetet i respeketive distrikt.

De fem distriktskanslierna planeras att hamna i följande orter: Malmö, Umeå, Göteborg, Linköping och Stockholm. Eventuellt kan vissa förändringar ske utifrån tillgången till lämpliga kontorslokaler eller bostadsort för tillträdande kanslist.

Till tjänsterna som lokala assistenter kommer det inte krävas någon formell kompetens utan individuell lämplighet kommer vara avgörande vid tillsättningarna. Tjänsterna kommer sträcka sig fram till någon gång i slutet av 2010 varefter behovet för att fortsätta tjänsterna kommer att utvärderas

Givetvis får man kommentera dokumentet här, men ännu bättre är om man gör det i forumet.


8 kommentarer:

Niklas Starow sa...

Ser fullständigt rimligt ut.

Men finns det verkligen så mycket pengar att så många kan anställas?

Mab sa...

Niklas:

Ja, det finnns det. Tre i Bryssel och upp till fem i Sverige. Det är billigt med personal i Bryssel eftersom man inte betalar arbetsgivaravgidft för oss som jobbar här nere.
Fast det fungerar enbart om man har en rimlig lönenivå på anställningarna baserat på arbetsuppgifter och man även får anställningsstöd för personalen i Sverige (som alltså är 85% av lönekostnaden upp till en viss nivå) alternativt kör det som deltidsanställningar på en ganska låg nivå.

Anonym sa...

Behöver fröken Amelia någon som passar hunden också. Det borde gå att ordna.

Mab sa...

Anonym:

Amelia har ingen hund.

Anonym sa...

8 assistenter. Det låter väldigt lite. Har Christian lika några.
Inte undra på att EU folket hat tappat all verklighetsuppfattning.
Är det av tristess de hittar på alla tokigheter.

Mab sa...

Anonym:

Christian har totalt 3,5 heltidstjänster som assistenter. Att han har betydligt färre än det här upplägget beror främst på 3 saker. 1) Han har merparten av sin personal i Sverige där arbetsavgifterna gör lönekostnaderna högre. 2) Personalen i Sverige är, till skillnad från det här upplägget, inte subventionerad via anställningsstöd. 3) Han har en lönenivå på personalen i Sverige som ligger markant över den vi planerar att ha för Amelias personal.

A sa...

Ett förslag som totalt saknar verklighetsförankring.

Amelia behöver inte ett helt kansli, den parallella organisationen i Sverige är fullkomligt onödig, och jag tror inte för en sekund på att ni kommer att kunna sy ihop det här ekonomiskt.

Mab sa...

A(nonym):

På vilket sätt saknar förslaget verklighetsförankring?

När du pratar om behovet av "ett helt kansli" så antar jag att du menar Brysselkontoret? I så fall bör du nog läsa igen vad vi föreslår. I förslaget ingår tre anställda, vilket knappst blir ett helt kansli. Däremot ger det åtminstone en någorlunda god grund att arbeta utifrån.

När det gäller lokala assistenter i Sverige så har den idén fått stöd internt av de två mest aktiva distriktsledarna vi har för tillfället, så varför du anser den onödig får du gärna förtydliga.

Vad det gäller din oro över det ekonomiska så tror jag att du kan vara lugn över att det kommer att gå att lösa. Vi gick igenom våra förutsättningar ganska noggrant innan Amelia lade upp sin strategi.