onsdag 24 februari 2010

Tankar från valberedningen kring suppleanter i Piratpartiets styrelse

Jag sitter ju som bekant i Piratpartiets valberedning och man kan nog lugnt säga att vi har bråda dagar just nu för att få klart vårt förslag samtidigt som vi försöker skapa en mer transparent valberedningsprocess.

En av de sakerna som vi har brottats med under resans gång är hur vi ska hantera rangordning av suppleanter i styrelsen i samband med att folks mandatperioder är olika långa. Stadgan säger nämligen att vi ska välja 1-4 rangordnade suppleanter på årsmötet. Hittills har vi endast haft en suppleant, varför rangordningsproblematiken varit enkel. Men säg att vi har tre suppleanter där den ena slutar efter ett år, en efter två år och en efter tre år, vad händer då när den rangordnade förstesuppleantens mandatperiod går ut, ska det väljas en ny förstasuppleant då? Eller bör den tidigare tvåan och trean flyttas upp ett hack och nya suppleanter hamna sist i rangordningen?

Fördelen med att behålla sin rangordning är att det är ett enkelt och tydligt system.  Är man andre suppleant så är man, oavsett vad som händer. Nackdelen är att det kan ge suppleanter anledning att kandidera om varje år för att få en bättre suppleantplacering.

Vid lika mandatperioder tjänar dessutom rangordningen till att särskilja en bedömning om vem som är bäst lämpad att ersätta en ordinarie ledamot på ett styrelsemöte, men vid olika mandatperioder och fast placering blir ens placering istället slumpad utifrån vilket år som man blir invald i styrelsen.

Därför lutar valberedningen mot att lägga ett förslag där vi har tre suppleanter som sitter på olika långa mandat, och där man flyttas upp i rangordningen när mandatperioden för en suppleant med bättre placering i rangordningen går ut.

Rent konkret skulle det se ut som så att vi i år väljer följande:

  • 1 Rangordnad förstesuppleant på en mandatperiod av 1 år.
  • 1 Rangordnad andresuppleant på en mandatperiod av 2 år, som blir förstesuppleant sitt andra år i styrelsen.
  • 1 Rangordnad tredjesuppleant på en mandatperiod av 3 år, som blir andresuppleant sitt andra år och förstesuppleant sitt tredje år i styrelsen.

Nya suppleanter skulle sedan läggas till sist i turordningen som ny tredjesuppleant och sedan öka år för år. Enda gången som en suppleant då aldrig når platsen som förstesuppleant någon gång under sin mandatperiod är om man något år väljer in två nya  suppleanter på lika långa mandatperioder (vilket är möjligt då stadgan tillåter 4 suppleanter). Då kommer den som rangordnas sist av dessa två alltid ligga ett steg efter den andre under hela deras gemensammaa mandatperiod.

För att implementera systemet där suppleanter flyttas upp bör det finnas ett beslut från årsmötet att luta sig mot för framtida valberedare. Därför behövs, om det här ska göras, en fråga om stadgetolkniing väckas där man fattar ett beslut med en lydelse av ungefär det här slaget:

"I paragraf 13 om val av styrelse i fråga om rangordning på suppleanter skall stadgan förstås som så att nyvalda suppleanter alltid rangordnas efter de som sitter kvar från föregående år, och att de som sitter kvar från föregående år behåller sin inbördes rangordning. Vid nyval av suppleanter med olika lång mandatperiod skall den suppleant som har kortast mandatperiod rangordnas först av de nyvalda."


Men detta är som sagt bara en tanke som finns hos valberedningen, och inget som är hugget i sten. Så synpunkter välkomnas mer än gärna på de här idéerna.
2 kommentarer:

Björn sa...

Ingen stark åsikt om rangordningen även om det låter bra.

Däremot tycker jag det är bra att ni valt att ha fler än en suppleant som det har varit i år. Visserligen har det i praktiken inte spelat någon roll då de flesta beslut tagits med konsensus och de som tagit med omröstning varit ganska tydliga övervikter åt ett håll (och mötet med den omröstning där det var så jämt det kan vara var 1 ledamot frånvarande och suppleanten närvarande).

Däremot har känslan av att vara ensam suppleant varit en aning märklig ibland, då det väl typ är meningen att suppleanterna ska kunna täcka upp för frånvarande ledamöter och det i regel varit mer än 1 frånvarande.

//suppleanten

Christoffer Willenfort sa...

Jag tycker personligen att det känns som en bra lösning. Det är tydligt och tar bort incitamenten för suppleanter att begära omval hela tiden.