torsdag 4 mars 2010

Piratpartiets valberedning presenterar sitt förslag

Jag är oerhört glad över att vi i valberedningen blivit klara med vårt förslag på vilka som ska väljas till Piratpartiets styrelse på det kommande årsmötet. Jag tänkte här nedan klippa in de vi valt ut och den motivering som vi givit kring var och en. Motiveringen för gruppen som helhet återfinns på forumet.

Valberedningens förslag på ordinarie ledamöter:

Simon Rosenqvist
Simon Rosenqvist är ung, driven och har tidigare erfarenheter från både Ung Pirat och Piratpartiet som bör komma väl till användning. Bland annat har han suttit i förbundsstyrelsen för Ung Pirat sedan 2007, ett uppdrag han nu väljer att lämna, och ansvarat för partiets organisationsutvecklingsgrupp. Han har även erfarenheter av styrelsearbete utanför piratrörelsen och har en utbildning inom statsvetenskap. Vi räknar med att Simons organisatoriska och analytiska förmåga kommer vara en tillgång för styrelsearbete .

Leif Ershag
Leif Ershag har mångårig politiskt engagemang och ett intresse för patentfrågan, något vi ser som ett nyttigt tillskott till styrelsen under de kommande åren. Han är en bra jämkare och medlare vilket vi tror kan förbättra partiets internkommunikation och säkerställa att både liberaler och socialister känner sig hemma med att driva informationspolitik i Piratpartiet. Hans norrländska lugn hoppas vi kommer tillföra mycket i styrelsen.

Marit Deldén
Marit Deldén är en driven person som det senaste halvåret har visat prov på stort engagemang och kunnande vilket hennes arbete med att genomföra Tjejsnack är ett bra exempel på. Hennes lärarutbildning och utbildning inom gruppsykologi ser vi som ett viktigt tillskott till styrelsen och bör komma väl till pass i bland annat att få en så smidigt arbetande styrelse som möjligt.

Göran Widham
Göran Widham har en gedigen erfarenhet från näringslivet, ideella organisationer och svärmarbete. Han har dessutom ett kunnande som PR-konsult och inom marknadsföring. Med sin politiska bakgrund som sträcker till båda sidor av mittlinjen har han en stor förståelse för blockpolitiken.

Valberedningens förslag på suppleanter, i rangordning:

Anders Nordin
Anders Nordin var med och grundade Miljöpartiet och har erfarenhet av riksdagsarbete. Han har därför ovärderlig kunskap om hur det är att driva ett ungt parti med riksdagsmål tillsammans med de problem och prövningar som uppstår längst vägen.

Christoffer WIllenfort

Christoffer Willenfort har gedigen erfarenhet av politiskt arbete från andra partier och med detta tidigare styrelseerfarenhet. Som erfaren testare arbetar han ofta med processer och har stort kunnande kring sådant arbete. En person som gärna förhandlar, bygger nytt och vill skapa processer för partiets arbete.

Johanna Julén
Johanna Julén är en social person med stort engagemang och har tidigare styrelseerfarenhet. Hennes stora driv inom Piratpartiet har varit väldigt viktigt och likaså hennes förmåga att uttrycka sig i skrift. Vi räknar med att hon kommer tillföra detta till styrelsen tillsammans med hennes kännedom om hur partiets organisation på lokal nivå fungerar.


Inga kommentarer: