söndag 14 december 2008

Ideologiska pirater?

För de som inte har läst Ricks inlägg om hur nya ideologier växer fram kan jag rekomendera den starkt. Jag har dock vissa invändningar mot hans beskrivning av piratpartiets ideologi. Rick skriver att "Piratpartiet har en mycket genomarbetad ideologi som är en del av en global underströmning". Att piratpartiet är en del av den transantionella underströmningen som piratrörelsen utgör håller jag helt och hållet med om. Däremot håller jag inte med om att piratpartiet har en mycket genomarbetad ideologi.

Piratpartiets ideologi håller på att formas och omformas just nu och är långt ifrån att vara en genomarbetad slutprodukt.

2 kommentarer:

Rick Falkvinge (pp) sa...

Ja, det där är väl det som är lättast att kritisera.

Jag menar att den är diskuterad och vänd och vriden på, på alla möjliga tänkbara sätt, men däremot har du en tydlig poäng i det att ingen faktiskt satt sig och tecknat ned resultatet av de vridningarna och vändningarna.

Så den är definitivt arbetad på, men bara för det är den inte tydligt definierad.

Mab sa...

Jo, och att den inte är nedtecknad gör att det inte finns en "kanon" att relatera till. Inte ens vi pirater är överens om vad vi har för gemensamma nämnare, även om vi är överens om att de finns där. Skulle två personer sätta sig ned och försöka teckna resultatet av de vridningarna och vändningarna skulle de nog se olika ut, och vilken tolkning som skulle komma att bli dominerande inom rörelsen är omöjligt att sia om i dagsläget.