måndag 15 december 2008

Piratpartiets ideologi: tre påståenden

Det verkar som om det har blivit dags för oss i piratpartiet att försöka få på pränt just de där grundvärderingarna som förenar oss för att på så sätt kunna visa exakt vilka grundläggande värderingar som utgör stommen för den spirande piratideologin. Ett antal inlägg har skrivits av olika personer kring det här tidigare, varav vissa stycken är värda att lyfta fram som en bakgrund till det här inlägget:

Med denna nyvunna insikt kan man undra vad det kommer bli för politisk ideologi utav piratrörelsen. Piratpartiets utformning som den ser ut idag ser jag nämligen bara som en del av piratrörelsens första fas och att vi i framtiden kommer se en mer heltäckande ideologi med de värderingar som piratpartiet har idag som utgångspunkt. Vi pratar alltså om en helt ny politisk ideologi som inte utgår ifrån de traditionella värderingar som hittills huserat på den politiska arenan. Kanske vi kommer kalla det piratism?
ur: Sammy Nordström: Demokrati 2.0

Om ideologi består av en gemensam världsbild och idealsamhälle med gemensamma värderingar, en viss tolkning av politiska händelseförlopp, och vissa gemensamma föreskrivna lösningar på problemen man ser; isåfall färgas varje dag på “forumet” av ideologiska diskussioner! Den är inte formulerad eller tydligt avgränsad, men den ligger ändå som ett täcke över piratrörelsen.
ur: Simon Rosenqvist: Nästa steg för piratpartiet?

Vad är det egentligen för informationssamhälle som vi vill skapa? Ofta när jag pratar med aktiva pirater runt om i partiet så tycker jag mig märka att det finns en tanke någonstans om hur ett fungerande informationssamhälle bör se ut. Att det kräver en helt annan syn på immaterialrätt är vi till exempel helt överens om. Men än så länge så har ingen lyckats formulera tanken i ord på ett sådant sätt att vi alla känner igen oss. Är det ens möjligt att göra det?
ur: Mattias Bjärnemalm: Piratpartiet Pionjärerna?


Piratideologin går inte att förstå i termer av tidigare politiska skiljelinjer. Vi pratar om informationsetik, om gränsdragning mellan privat och publik information, om kunskaps- och kulturincitament, om dupliceringsinfrastrukturer som är en samhällsutvecklingskatalysator i klass med tryckpressen, om det psykologiska och kollektiva behovet av ett privatliv i ett informationsinfrastrukturellt överflöd, om nya ekonomiska brister och överflöd när information kan dupliceras till nollkostnad, om att insamlad information alltid läcker och konsekvenserna av det, om fri programvara som en politisk demokratikatalysator, och mycket annat. Nya politiska skiljelinjer har redan uppstått och statsvetarforskare har noterat dem.
ur: Rick Falkvinge: Piratpartiets ideologi


Ett betydligt svagare inlägg på samma område är Ricks: Piratpartiets fyra rättigheter som jag visserligen tycker har en del intressanta poänger men som inte riktigt lyckas förmedla det jag upplever som piratpartiets ideologiska kärna. Det finns för övrigt en tråd på vår forum där just ideologifrågan diskuteras. Bara faktumet att tråden finns där, på ett forum som alla kan läsa är enligt mig ett resultat av den ideologi som förenar oss men som vi inte lyckas sätta fingret på.

Mitt försök till att strukturera upp vår ideologi tar sin utgångspunkt i tre påståenden:
Jag tror nämligen att det är på det här sättet, genom att identifiera påståenden om hur världen fungerar som vi kan vara överens om, som vi kan förlösa en ideologi ur våra politiska principer. Frågan blir då om vi är överens om de här påståendena, och om de är relevanta. Låt mig ta dem i tur och ordning

Informationssamhället skapar nya politiska skiljelinjer
Här lutar jag mig mot Ulf Bjerelds och Marie Demkers bok: kampen om kunskapen. De menar att tidigare politiska rörelser alla har sitt ursprung i någon av de politiska skiljelinjerna centrum-periferi, kyrka-stat, stad-landsbyggd och arbete-kapital. De två förstnämda har sitt ursprung i den nationella revolutionen och de två sistnämda i den industriella revolutionen. Vidare menar de att samhället håller på att genomgå en kommunikationell revolution som skapar två nya skiljelinjer: kunskap-marknad och transnationella nätverk-nationalstat. Centralt i dessa skiljelinjer är kampen om kunskapens innehåll, kampen om rätten till kunskap och kampen om kunskapens räckvidd.

Piratrörelsen har enligt författarna formerat sig längs skiljelinjen kunskap-marknad utifrån konflikten rätten till kunskap, som handlar om huruvida kunskap är en handelsvara eller en rättighet. Jag skulle vilja göra tillägget att kunskap i alla avseenden kan bytas ut mot begreppet kultur i de här sammanhangen.

Jag tror inte att vi ska gå allt för djupt i exakt vad kunskap eller kultur är, för där vet jag inte om vi är eniga. Däremot så är jag övertygad om att vi är eniga kring att det är just konflikten mellan medborgarnas rätt till kunskap/kultur och marknadsaktörernas intresse av att behålla det distributionsmonopol som immaterialrätten möjliggör som är den centrala i det som är nytt i piratrörelsens politik och att detta är en ny politisk skiljelinje som aktualiserats av teknikutvecklingen inom kommunikationsteknologin. Dessutom tror jag att vi är eniga om att insikten om detta är relevant för att förstå Piratpartiet och vår politik.

Att dela med sig av kultur och kunskap fyller ett mänskligt behov
Hur samhället ska förhålla sig till människans drifter och behov kan man ha väldigt olika uppfattningar om. Att människan har ett antal behov som den vill tillfredsställa är däremot allmänt vedertaget. Vi pirater menar att det finns ett behov hos människan att dela med sig av kultur och kunskap. Människor som upplever något eller lär sig något vill föra detta vidare. Det är en del av, eller kanske rent av grunden i, att människan är en social varelse. Alla försök att låsa in kultur och kunskap går emot den driften, och människor kommer därför försöka kringgå alla sådana restriktioner. Det innebär kanske inte automatiskt att alla sådana begränsningar är av ondo, men det innebär att när staten vill göra en inskränkning av människors möjlighet att sprida kunskap och kultur så ligger det på staten att rättfärdiga den inskränkningen för medborgarna. Och om inskränkningen saknar medborgarnas stöd är den orättfärdig.

Nätet är en plats
Detta påstående har jag skrivit om tidigare. Här menar jag givetvis inte att internet är en fysisk plats, eller ens en virtuell plats i ordets egentliga bemärkelse. Det jag menar är att för att konceptualisera internet så är den mest träffande jämförelsen att se det som en plats. Man går ut på nätet, man träffar folk på nätet, man hittar information på nätet.
För pirater är inte nätet enbart en plats. Det är en gemensam plats, som vi måste skydda från inhägnad och kontroll. Nätet är fortfarande mestadels orörd natur, men den hotas från två håll. Dels från de marknadsaktörer som vill kontrollera innehållet på nätet, och dels från staten som vill kontrollera och övervaka vår sysselsättning på nätet.

Kontrollsamhället då, och rättssäkerheten?
Det är alldeles tydligt att piratpartiet värnar om rättssäkerhet, yttrandefrihet och ett öppet samhälle fritt från övervakning. Det är även tydligt att vi ser dessa principer hotade på nätet. Däremot skulle jag vilja hävda att dessa frågorna inte är unika för piratideologin och därmed inte bör inkluderas när vi försöker bena ut hur den ideologin är uppbyggd. Istället så bör de frågorna förstås som ett tankegods som vi har ärvt från den liberala tanketraditionen som ligger till grund för den parlamentariska demokratin och som återfinns mer eller mindre uttalad inom flertalet politiska ideologier. Jag kommer få anledning att återkomma till det arvet i nästa inlägg om piratpartiets ideologi.

11 kommentarer:

Unknown sa...

Du är verkligen något på spåret men som du själv säger, vi är inte riktigt där ännu för att kunna formulera en ideologi som alla vi pirater kan ställa oss bakom. Du har dock gett mig mer än bara ett tankefrö och ska suga på karamellen ett lite tag till innan jag bloggar mer om "piratism"(?) och hur en sådan ideologi skulle kunna se ut. Mycket bra skrivet, Mattias!

Anonym sa...

Ja, det är nog dags att ni formulerar vad ni står för i övrigt.

Den uppfattningen jag fått är att här finns element av en extrem nyliberal hållning och att det är utifrån den som ni motsätter er statlig kontroll och övervakning;

i övrigt uttalas starka nyliberala synpunkter när det gäller alkoholpolitik; spriten skall flöda fritt, sexköpslagen ska skrotas, - det verkar också finnas en mer eller mindre uttalad antifeminism, heller ingen vidare omtanke om svaga grupper. Barn och ungdomar behöver inte skyddas särskilt beträffande vad som pågår på nätet, de är inte särskilt utsatta här verkar ni inte tycka.

Ecpat tycker ni är rena skämtet, och i frågor om prostitution verkar ni förespråka en tysk linje, eller möjligen dansk.
Dvs det bör ses som ett yrke vilket som helst, för 'sexarbetarnas' bästa.

Att stå 'bredvid' en höger-vänsterskala och 'utanför' traditionella ideologier bara för att man använder nya medier, det håller emellertid inte riktigt. I så fall får man göra det av andra, redovisade anledningar. Dock tycker jag inte att det hela är så 'otraditionellt' - man följer ganska väl nyliberal agenda mot reglering som förmynderi.

Det hela låter som muf-politik i mina öron.

Eller möjligen något slags lösligt åsiktskonglomerat som när som helst kan byta skepnad.

Om inte förr, så i alla fall när man kommer till nån form av makt.

Klara sa...

Nemokrati: Som Pirat känner jag inte igen mig i din beskrivning av vad vi står för. Jag är själv allt annat än nyliberal och sedan ett halvår tillbaka mycket aktiv i partiet.

Du kan argumentera för piratpartiets principer från både höger och vänsterhåll. Jag gör det själv från vänsterhåll. Jag ser det som att flytta fram sina positioner gentemot kapitalet. Jag ser det som ett sätt att motverka storföretagens makt över människorna. Andra i mitt parti argumenterar från ett nyliberalt håll och talar om marknadsekonomi. Jag har till och med själv skrivit ett sådant inlägg, mot Johan Persson i Folkpartiet då han var på Debatt och pratade goja.

För mig är Piratpartiet på sätt och vis en motståndsrörelse. De handlar om att bevara demokratiska värden, tillsammans, att kämpa mot gemensamma mål och lägga sina andra meningsskiljaktigheter åt sidan.

Du kan hitta revolutionnära pirater, du kan hitta moderata pirater, du kan hitta sossepirater och feministpirater. Du kan hitta nyliberala pirater och du kan hitta miljöinriktade pirater. Och ja, det finns en hel del kristna pirater också. Gemensamt för många av oss är dock en frihetlig grundsyn. Oavsett om vi ligger till höger eller vänster på den politiska kompassens ena axel ligger de flesta av oss på den frihetliga axeln, till skillnad från en auktoritära.

Och nej, vi har inte uttalat oss om vare sig prostitution eller droger. Aldrig någonsin. (Jag har för övrigt till och med träffat fler nykterister inom Piratpartiet än jag träffade min tid inom inom Broderskapsrörelsen på 90-talet.)

Slutligen ska sägas att jag aldrig har haft ett mer intressant politiskt samtal i mitt liv än jag haft och har i Piratpartiet. Jag har varit politiskt aktiv sedan jag var 6-7 år och har varit i mängder av olika politiska läger (dock aldrig åt höger). Smältdegeln av våra olika politiska bakgrunder gör att samtalen sällan är förutsägbara och vi lär varandra oerhört mycket från båda sidorna.

John Eje Thelin sa...

Angående nätet som plats, så var det något som slog mig nyligen; de som är för Ipred ser nog övervägande internet som en offentlig plats, och därför är inskräkningar i folks integritet där inte särskilt farligt. Däremot tror jag att vi som oroar oss för den totala övervakning som man försöker skapa är mer benägna att se internet som en privat plats, åtminstone delvis.

Jag tror att det är en mycket viktig skiljelinje som man ska ta på allvar, för jag tror att man kan få vissa att eventuellt byta sida om man verkligen förklarar att internet inte är ett enda stort öppet torg där man borde förvänta sig att det man gör är synligt för den som vill.

Mab sa...

Nemokrati:

Jag tror Klara svarade det mesta som jag skulle kunna ha svarat på din kommentar. Att vi skulle byta skepnad när vi kommer till makten tvivlar jag ganska starkt på. Vi har så pass tydligt fokus i vår politik att vi nog klarar av att vara stringenta där. Och andra frågor kommer vi inte ta ställning i utan följa vår vågmästarstrategi.

John:

Jag tror snarare att de som är för Ipred inte ser internet som en plats alls, de förstår inte liknelsen. För dem är internet ett verktyg, för många av dem förmodligen ett lite skrämmande och farligt verktyg, och det blir därmed fullt rimligt för dem att reglera hur man får använda det verktyget.

Anonym sa...

Ja, jag har fått svar och ett bemötande, men samtidigt har jag ju läst de tongivande bloggarna och de uttrycker ju det som jag skrev och är de tongivande i partiet, så kommer väl dessa frågor att drivas. T ex att man är emot sexköpslagen.

Mab sa...

Nemokrati:

För det första så gör vår vågmästarstategi det väldigt tydligt att vi inte kommer driva frågor som ligger utanför partiets över huvud taget.

För det andra undrar jag vilka bloggar som du uppfattar som tongivande inom partiet? Jag delar nämligen inte din bild alls där. Av de tjugotal bloggar som jag skulle säga är tongivande i partiet så är det maximalt två-tre stycken som uttalat sig kritiskt mot sexköpslagen och kanske en eller två till som jag uppfattar delandes den linjen även om det inte är uttalat.

Så vi får nog leva med att vi gör olika tolkningar i den frågan.

Jörgen L sa...

Vilken sorts plats är internet?

Jag föreställer mig det som en ganska mörk skog med dalar, kullar och raviner, men med soliga gläntor och ängar, och här och där stöter man på en stig som leder till en liten by. Och här och där finns det en storstad.

Men det häftigaste av allt, man kan vara på alla de där platserna precis samtidigt.

Anonym sa...

"[...]att piratpartiet värnar om rättssäkerhet, yttrandefrihet och ett öppet samhälle fritt från övervakning. Det är även tydligt att vi ser dessa principer hotade på nätet. Däremot skulle jag vilja hävda att dessa frågorna inte är unika för piratideologin och därmed inte bör inkluderas när vi försöker bena ut hur den ideologin är uppbyggd."

Det är dock mycket viktigt att påpeka att det är just denna fråga (kampen mot "Bodström-samhället")som fått väldigt många av oss väljare att lämna andra partier med redan etablerad ideologisk tillhörighet. Vi (om jag tillåter mig att tala för en slags "allmänhet" har inte ett så desperat behov av att Piratpartiet definerar en helt och hållet ny eller egen politisk ideologi. Vårt stöd till Piratpartiet grundar sig på att andra partier fjärmat sig sina frihetliga ideal.

Jag gissar också att majoriteten av Piratpartiets bejakare/supporters sympatiserar med partiet av betydligt mer pragmatiska skäl än en högintressant debatt om ideologi.

Dock anser jag att det inte alls är oviktigt med en diskussion om ideologifrågan inom Piratpartiet eftersom en politisk rörelse knappast kan överleva på lång sikt utan en bärande idé. Ja, såvida inte man tillgriper personkult; det är också en möjlighet... ;-)

Tack för ordet!

Anonym sa...

Ett fantastiskt bra inlägg! Folk har sagt till mig att "Piratpartiet är ju bara ett enfrågeparti", men jag har försökt att förklara för dem att det faktiskt är mer som binder ihop oss än som syns på ytan eller i principdeklarationen. Vi har bara inte kunnat sätta fingret på allt än, och definiera upp det. Men det finns där och tids nog så kommer det till uttryck i ideologier också.

Ett tecken på det är ju principprogrammet som redan har blivit mycket större nu än det var från början. Det är en enorm skillnad i alla fall för mig. Och ändå känns det inte som att att det är något som egentligen har förändrats, det har bara blivit tydligare och allt känns fortfarande helt i linje med den här obestämbara ideologiska tanken. Jag brukar säga till folk att vänta bara, vi uppstod kanske ur "en fråga", men inom oss finns finns det ett större svar än det vi har hunnit formulera hittills.

Jag tror inte heller att någon känner att det nya principprogrammet har "skridit över gränsen" på något sätt. Det har bara blivit mer specifikt i olika frågor, och mer genomtänkt. Jag skulle bli ytterst förvånad om någon skulle ha lämnat partiet för att PP har börjat ta ställning i en fråga som det ursprungliga principprogrammet inte nämnde exakt.

Däremot är det förstås viktigt att diskutera igenom så att den där ideologin verkligen blir bra och lyckas sätta fingret på det vi känner inom oss, oavsett om vi kommer från höger eller vänster eller vad vi har för religion. Det här är enormt viktigt, och blir det inte bra känns det nästan bäst att inte göra det alls. Det skulle vara en enorm förlust om vi skulle ideologisera in oss i ett hörn så att den här fantastiska samlingen människor splittras.

Men jag förutsätter att eventuella förändringar i ideologin kommer att vara genomdiskuterade både i forum och bloggar och därför väl förankrade i medlemmarna - PP vill ju ha en deltagarkultur, allra minst toppstyrt borde väl då den ideologiska utvecklingen bli! :-)

-Blubb

Entry 23 Eco of Kristofer sa...

Bra!