onsdag 9 september 2009

Kunskapsskolan i kunskapssamhället

Ulf Bjereld skriver på sin blogg om Piratpartiets möjlighet att lyfta fram ett informationspolitiskt perspektiv på skolan inför riksdagsvalet nästa år och de faror och möjligheter en breddning av vår politik skulle innebära för partiet. Ulf menar att:

Skola och utbildning är ett område där Piratpartiets ideologiska utgångspunkter om integritet och ett digitalt informationssamhälle skulle kunna ta politisk kropp.

Jag kan inte annat än att instämma. Och i det utkast till kommunpolitisk plattform som arbetades fram i Uppsala i höstas finns just skolfrågor mer som ett område där vi anser att Piratpartiet har något att tillföra på den kommunala nivån. Följande stycke i utkastet kopplas direkt till skolfrågor:

Utbildning för framtiden
* För att våra unga ska kunna växa upp till att bli framgångsrika deltagare i det fria informationssamhället måste vi förse dem med en gedigen kunskap om den nya informationstekniken. Det gäller så väl den praktiska kunskapen om hur man använder tekniken som frågor kring hur man på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt agerar på nätet.
* Datorutbildningen i skolan ska främst baseras på fria program. Skolan ska utbilda fria medborgare, inte kunder till Microsoft.
* Lärarna ska erbjudas fortbildning så att de håller sig a jour med utvecklingen och förstår vad eleverna gör.
Förmodligen kan även andra utbildningsrelevanta frågor plockas upp från de olika Piratstudentföreningar som finns runtom i landet. I Uppsala har till exempel Piratstudenterna arbetat med den här typen av frågor i samband med skapandet av Uppsala studentkårs informationspolitiska åsiktsprogram.

Finns det fler åsikter kring Piratpartiet och skolpolitik så släng gärna fram dem i kommentarsfältet.

6 kommentarer:

Ola sa...

"* Datorutbildningen i skolan ska främst baseras på fria program. Skolan ska utbilda fria medborgare, inte kunder till Microsoft."

Mitt i prick!

Jimmy sa...

Hur hade ni tänkt lösa fördelningsfrågorna som dyker upp? Att erbjuda lärare utbildning samt byta ut hela datorsystem är inte gratis.

Olof Bjarnason sa...

Jimmy - inte heller Microsoft Windows/Office är gratis. Det kanske går på ett ut - utbildning i Open Source istället för licenspengar till Microsoft?

RikMatts sa...

Det är ju egentligen en mera övergripande nationell läroplansfråga, men eftersom jag ser patentsystemet som en Fri-Kunskap fråga, tycker jag att övningar i att söka i fria patentdatabaser, främst
http://se.espacenet.se och http://www.uspto.gov borde ingå åtminstone på gymnasienivå.

Även om Piratpartiets officiella politik är ungefär "avveckla - men med förnuft" så hindrar inte det att Pirataprtiet kan ha som interimistisk politik att vilja "ta över" patentsystemet som det är underifrån.

Mab sa...

Jimmy:

Den frågan är för generell för att jag ska kunna ge ett specifikt svar. Men eventuella kostnader/besparingar bör ju främst hamna inom den redan fastslagna skolbudgetten. Skulle det upptäckas att det behövs tillföras mer resurser blir det en förhandlingsfråga med de andra partierna, och jag skulle gissa att vi kommer vara ganska öppna för olika finansieringsmodeller beroende på vilka andra partier vi får stöd av. Så det kan förmodligen komma att se olika ut i olika kommuner.

Anne Kekki Forshaga sa...

Tillgång till datorer i skolan för läxarbete. Lära sig att söka kunskap. Inte bli matad. Stimulera individen till utveckling av kompetens, oavsett om den är teoretiskt eller praktiskt inriktad. Se elever som individer. Fler vuxna med tekniskt datakompetens med olika inriktningar. Bildbearbetning, inspelning, olika kompetenser inom mjuk och hårdvara...