tisdag 28 oktober 2008

Fullmäktigemöte vid Uppsala studentkår

Jag har ägnat min kväll åt att sitta på ett fulmäktigemöte vid Uppsala studentkår där jag och fyra andra representanter från Piratstudenterna sitter i opposition.

Kvällens viktigaste fråga var helt klart hanteringen av stycket om tillgänglighet till kurslitteratur, forskning och uppsatser i Uppsala studentkårs informationspolitiska åsiktsprogram. Efter en del ändringar från det ursprungliga förslaget som jag var med att arbeta fram i våras blev den antagna lydelsen följande:

Tillgänglighet till kurslitteratur, forskning och uppsatser
Informationstekniken möjliggör digital spridning av såväl forskningsresultat som studenters arbeten. Att på detta sätt tillgängliggöra kunskap ligger i linje med universitetets uppgift att sprida kunskap.

Begreppet open access betecknar ett publiceringssätt av forskningsresultat där forskaren gör publikationer fritt tillgängliga på internet i kvalitetssäkrade open access-tidskrifter. Genom detta kan resurssvaga institutioner överallt i världen ta del av forskningsmaterialet vilket stimulerar forskning generellt. Som ett stort forskningsuniversitet är det viktigt att Uppsala universitet bidrar till den här typen av kunskapsspridning.

En stor del av svensk forskning finansieras av statliga medel. Den kunskap som bekostas av allmänheten skall också göras tillgänglig för allmänheten att bruka och vidareutveckla.

Studenters behov av att kunna tillgodogöra sig kurslitteratur och artiklar måste stå över ekonomiska intressen hos bokförlag. Då det är orimligt att kräva att biblioteken ska ha tillräckligt med kurslitteratur för att tillgodose samtliga studenter måste studenter ha rätten att för eget bruk fritt kopiera det studiematerial som behövs för utbildningen.

Uppsala studentkår anser
att universitets forskning bör kunna tillgängliggöras i open access-tidskrifter
att studenter ska kunna publicera sina uppsatser och arbeten digitalt i en universitetscentral databas
att forskning framtagen av offentliga medel ska vara fritt tillgänglig
att upphovsrätten ska anpassas så att privat kopiering av kurslitteratur i studiesyfte tillåts


Vi pirater hade velat ha lite spetsigare formulering av den sista att-satsen genom att ha en skrivelse där kåren kräver istället för enbart anser. Vi hade även ett förslag på ett stycke mot patentsystemet som dessvärre ströks. Men utöver det så är jag nog väldigt nöjd med att den här delen av åsiktsprogrammet äntligen klubbades.

Vill även gratulera Emil Paulsrud från Piratstudenterna som valdes in som sekreterare i fullmäktige där han tidigare suttit som vice sekreterare.

1 kommentar:

Anonym sa...

En god insats. Kan du inte berätta lite mer om kårfullmäktige? Ni verkar vara en redig bunt pirater där, eller som jag vill kalla oss; politikens mongoloida skinksheriffer.

Jag skrev en C-uppsats i idéhistoria om Open Access, men sen fick jag så stora problem med mig själv att jag aldrig kunde lämna in. Min handledare ringer fortfarande varje dag, kan kåren hjälpa mig?