torsdag 18 december 2008

Andreas Ekström verkar mest intresserad av smutskastning

Andreas Ekström skriver en ganska aggressiv krönika i Journalisten där han försöker misstänkliggöra Piratpartiet genom att likna oss vid Ny demokrati. Det är givetvis hans fulla rätt att ifrågasätta oss, men det hade varit trevligt om han velat underbygga sina påståenden med lite källor.

Vad är det då som Andreas anser att vi har gemensamt med Ny Demokrati? Jag kommer nedan gå igenom punkt för punkt de likheter som han lyfter fram:

1. Folklighetselitismen. Anspråket att se och förstå saker som andra ännu inte förstår.

Jag måste börja med att påpeka att jag inte riktigt känner igen begreppet folklighetselitism, så just den biten kan faktiskt inte bemöta. När det gäller att vi anser oss se och förstå saker som andra inte förstår så skulle man nog kunna hävda att det till viss del stämmer. Problemet är väl snarast att det även stämmer in på alla andra politiska partier också. Alla politiska rörelser försöker förstå och förklara verkligheten för att sedan föreslå en politik som ligger i linje med den förståelsen. Här är vi inte mer lika Ny demokrati än något annat politiskt parti.

2. Den gränslösa populismen.

Det här har Andreas fått helt om bakfoten. Piratpartiet är ytterst tydligt med att vår politik är avgränsad till ett par snäva fokusområden. Det är allt annat än gränslöst. När det gäller populism är det en typisk beskyllning gentemot nya politiska strömningar. I betydelsen att vi hävdar att det finns en klyfta mellan dagens riksdagspartier och befolkningen så stämmer beskyllningen om populism, men i betydelsen att vi skulle föreslå förenklade lösningar på politiska problem stämmer den inte alls.

3. Hån och förakt som metod för att möta motstånd.

Här vore det trevligt med någon form av källhänvisning som går att bemöta. Jag tvivlar på att det förekommit mer hån och förakt från oss inom Piratpartiet gentemot våra motståndare än vad det förekommit från våra motståndare gentemot oss. Skulle jag vara mindre storsint lagd skulle jag till exempel kunna peka på att Andreas eget raljerande där han menar att vår enda politiska fråga skulle vara att "gratis är gott" har en inte ringa grad av hånfullet och nedlåtenhet i sig.

4. Den totala avsaknaden av politisk helhetssyn.

Kan man ha en delvis avsaknad av politisk helhetssyn? Piratpartiet saknar ett heltäckande politiskt program, men inom våra fokusområden skulle jag nog vilja hävda att vi har en betydligt mer heltäckande syn än något av de politiska alternativen. Det är en avvägning som man måste göra om man ska stödja oss.

5. Vulgärestetiken.

Jag har faktiskt ingen aning om vad Andreas menar med det här. Så tills han tagit sig tid att utveckla den här punkten får jag nog tyvärr passa med mitt svar.

6. Den konsekvensfria politiken. Förändringar ska drivas igenom utan analys av effekterna.

Vi har riksdagspartier som vill driva igenom FRA, Ipred och Datalgaringdirektivet utan att varken analysera behov eller konsekvenser. Vi har Piratpartiet som pekar på studie efter studie som visar att fildelningen inte skadar kultursektorn och att ökad statlig övervakning leder till ett mindre fritt debattklimat. Vi pratar även om att digitaliseringen har gjort att kostnaden för exemplarframställning närmat sig noll vilket ställer krav på strukturomvandlingar i distributionsindustrin. Vem är det egentligen som saknar analys?

7. Företrädarna. Två tveksamma frifräsargrabbar av besserwissertyp, lite olika på ytan men i själva verket mycket lika.

Det där ser jag mest som personangrepp på Christian och Rick. Men framför allt så missar Andreas här en viktig poäng. I Ny demokrati fanns inga andra profiler än just Ian och Bert, inom Piratpartiet har vi flera företrädare som sticker ut och som är med och formar partiets politik. I listan till höger finns länkar till över femtio piratpartisters bloggar som alla i större eller mindre utsträckning deltar i partiets ständiga dialog kring våra frågor. En dialog som dessutom sker helt öppet.

8. Deras following, som såvitt jag kan bedöma huvudsakligen är proselyter som för första gången besjälas av en politisk fråga, och därför agerar med samma enögdhet och samma besatta enfrågeperspektiv på tillvaron som sina företrädare.

Om man kapar bort det förolämpande slutet och går till att titta på själva påståendet om att vi Piratpartister skulle vara nykonverterade så stämmer det till viss del. Piratrörelsen är en ny politisk rörelse och som sådan så faller det naturligt att samtliga inom rörelsen är nyanslutna (det går helt enkelt inte att ansluta sig till en rörelse innan den skapats), och det stämmer även att flertalet av oss inte har en bakgrund inom politiken.

Men låt oss ny göra ett test. Ta exakt samma påståenden som Andreas lagt fram om Piratpartiet och applicera på miljöpartiet när de var nya, eller kristdemokraterna. Eller applicera dem på Svenska arbetarpartiet för hundra år sedan. Om man räknar bort förolämpningarna stämmer de flesta punkterna in även i de fallen. Det Andreas beskriver är nämligen ingenting som är unikt för Ny demokrati utan snarare karaktärsdrag som är gemensamma för alla nya politiska rörelser.

Andreas ställer även en rad frågor om partiet som jag tänkte försöka besvara:

Vilka är Piratpartiets planer vad det gäller politik som inte rör upphovsrätten?

Piratpartiet tar ställning i frågor som rör upphovsrätt, patent och personlig integritet. Inom övriga politiska områden planerar vi att följa en vågmästarstrategi.

Hur ser partiets finansiering ut?

Piratpartiet finansieras genom donationer. Främst genom kampanjen Guldpirat.

Vilka är deras företrädare, egentligen?

Partiet har en styrelse som har det yttersta ansvaret för partiet mellan årsmötena. Inför valet till Europaparlamentet har vi även en lista med våra EU-kandidater. Mer om oss kan man läsa sig till på våra bloggar, eller varför inte fråga oss?

Var befinner sig partiet på höger/vänster-skalan?

Piratpartiet går inte att applicera på höger-vänsterskalan. Den kommunikationella revolutionen har skapat nya politiska skiljelinjer som gör andra frågor aktuella än de som de gamla partierna har positionerat sig kring.

Skulle partiet stötta en alliansregering eller en vänsterregering?


Partiet kommer stötta det block där vi får mest gehör för våra frågor.

Jag hoppas att mina svar är till belåtenhet. Vill ni veta mer så kan ni alltid fråga i kommentarerna. Jag svarar gladeligen på alla frågor om Piratpartiet och våra förehavanden. Jag ska kanske även passa på att tipsa om att även Anna Troberg har bemött Andreas påståenden om Piratpartiet.

11 kommentarer:

Anonym sa...

Jag skrev en kommentar på hans blog att han borde länka till sina källor så att folk kunde se att han inte bara hittade på.

Av någon anledning verkar det som den kommentaren inte fick hans godkännande och därmed inte visas.

Thomas Tvivlaren sa...

Man kan ju tänka sig att det borde finnas partier som mycket bättre passar in på mallen av att vara mer lika Ny Demokrati i sin iver att vara gränslöst populistiskt och befolkat av proselyter...men vad vet väl jag?

Leo sa...

Utmärkta svar, Bjärnemalm.

Lite pinsamt att Ekström inte hittat de här svaren innan, de är ju väldigt lättillgängliga. Eller spelar han bara dum?

Anonym sa...

Once again I am impressed by your way of expressing pirate politics. It makes me want to thank Andreas Ekström for writing his article, just because he gives you an opportunity to reply to him.

I want to comment on your reply to his accusation #8: "det går helt enkelt inte att ansluta sig till en rörelse innan den skapats", as I was close to the opinions of the Pirate Party before it was ever founded.

When I first got online on then internet in 1987, I felt this movement. It was not clearly expressed as it is today, but I had no doubt that a lot of people on the old internet (before it became mainstream around 1995) thought there were problems with civil rights and immaterial rights like copyright and patents.

I was not convinced at that time, though it made me think. Local events in Denmark made me think even more, and around 1996 I was convinced that there were big problems with copyright.

Around year 2000 I knew that there were problems with the patent system too. Originally I only thought this was with software and gene patents. But as I studied the subject more in the following years I became convinced that patents are bad for the economy and society.

In 2002 I had almost the opinion I have today. The only major difference is that I thought that commercial copyright should last for ten years instead of five years.

When the Pirate Party was founded in 2006 I first dismissed it as being a joke. But after a few months I could see that this was a serious effort to change society in a good way.

I did not join the swedish Pirate Party (I am not swedish). But I attended the first international Pirate Party conference, and saw that the people from many countries attending were serious. The same for the second conference.

Then I started the Pirate Party in my country (Denmark) with a few people I knew who thought like me.

Unknown sa...

När Stor-Jan ryter ställer sig smånissarna på led.

Thomas Tvivlaren sa...

@Mattias: "I listan till höger finns länkar till över femtio piratpartisters bloggar som alla i större eller mindre utsträckning deltar i partiets ständiga dialog kring våra frågor."

Femtio stycken och jag är inte med? *snyft* ;) Men det är väl i sig ett tecken på vilken bredd det finns i partiet.

Thomas Tvivlaren sa...

@Ole Husgaard: You tangent my own thoughts very well. I have been a "virtual" member of the pirate party for more than a couple of decades realising early on how important issues like shared culture, free knowledge and democracy in the information-era were/would become. They were of course not as evident and well formulated as in these days but they had grown past the seed-level.

Just because there was no political party to join does not mean that the ideas and agenda of the current pirate party were not alive in plenty of people a long while ago. The talk about "proselytes" therefore make me laugh... Ignorance is truly a bliss!

Mab sa...

Ole:

Tack för din kommentar. Jag kanske får utveckla mitt svar på fråga 8 framöver.

Thomas:

Din blogg finns inte med av den enkla anledningen att du är semianonym. Då jag vill visa att partiet är en rörelse befolkad av riktiga människor har jag begränsat min lista till de piratpartister som tydligt gått ut med både för och efternamn. Den gränsdragningen skar tyvärr bort en del intressanta bloggar, men så fick det bli.

Thomas Tvivlaren sa...

Frågan var ställd halvt på skämt, halvt på allvar så det är inget att göra någon sak av men ditt svar föranleder ju ändå lite funderingar.

Semianonym som "hannes2peer" och "Free the Mind" menar du?

Partipolitisering hade jag förväntat mig från (s) eller (m) men inte (pp)...

Ett "den platsar inte" hade jag hellre sett som svar.

Mab sa...

Tja, tittar du på både Hannes2peer och Free the Mind så ligger de under "övriga bloggar" och inte under "piratpartister". Mina kriterier för att stoppa in bloggar där är nämligen inte samma, även om jag föredrar att sätta ut namn på folk. Jag kan slänga in din blogg där om du vill :-P

Att ha en stringent policy för vilka bloggar jag har i min lista baserat på hur de presenteras (de ska ha uttalat att de stöder PP alternativt ha guldpiratloggan på sin blogg, samt ha gått ut med sitt namn) må vara partipolitisering, men jag ser faktiskt inte problemet med det. Listans syfte är att visa att partiet är fyllt av riktiga människor som skriver om olika saker.

Hade jag sållat vilka bloggar jag länkar till, så att jag bara länkade in partibloggar hade jag förstått kritiken, men som det är nu ser jag faktiskt inte vad du upplever som problematiskt

Thomas Tvivlaren sa...

"Tja, tittar du på både Hannes2peer och Free the Mind så ligger de under "övriga bloggar" och inte under "piratpartister". Mina kriterier för att stoppa in bloggar där är nämligen inte samma, även om jag föredrar att sätta ut namn på folk. Jag kan slänga in din blogg där om du vill :-P"

Hehe, det behöver du inte...

"Listans syfte är att visa att partiet är fyllt av riktiga människor som skriver om olika saker."

Jo, jag antog att det var det som var syftet.

"Hade jag sållat vilka bloggar jag länkar till, så att jag bara länkade in partibloggar hade jag förstått kritiken, men som det är nu ser jag faktiskt inte vad du upplever som problematiskt"

Problematiskt är ett för starkt ord i sammanhanget men i brist på annat så ser jag det som problematiskt att du som representant för det enda parti som förstått "den nya tiden" antyder att man inte är verklig om man inte använder sitt riktiga/fullständiga namn? Det går ju också lite stick i stäv med anonymitetsvinkeln som understundom hävdat. Framförallt så är det dock att resonemanget andas en förkärlek till yta istället för substans. Liknande tankegångar förs här och var fram om partinamnet som du vet. Somliga, jag undertecknad, tycker namnet är fantastiskt bra medan andra vill hitta något som är mer anpassat och fernissat.

Men som sagt, det här är att göra en höna av en fjäder. Det är din blogg. Gören med den vad som tilltalar dig. :) Vi har nog med ickediskussioner (läs: fildelning) som det är.