fredag 5 december 2008

fokus i fokus

Rasmus Fleischer upprörs av överanvändingen av ordet fokus och uppmanar till fokusförbud.Bland annat så reagerar han mot att folk börjat prata om fokuspartier för att beskriva partier som inte har ett heltäckande partiprogram. Då jag mig veterligen var den som började använda uttrycket tänkte jag att jag skulle försöka förklara mitt ordval och varför det är ett betydligt bättre begrepp än fåfrågeparti.

Men låt mig börja baklänges. Fåfrågeparti är inte ett särskilt etablerat begrepp utan en variant på det betydligare vanligare begreppet enfrågeparti och som uppstått eftersom det funnits ett behov av att ha ett ord för att beskriva de partier som driver flera frågor men saknar ett heltäckande politiskt program.

Nackdelen med ordet fåfrågepartier är att det ger en känsla av att det är ett parti som har för få frågor, att det råder en brist på frågor inom partiet. Ordet är helt enkelt negativt laddat. En situation som de etablerade partierna använder för att sänka trovärdigheten hos nya politiska alternativ.

En annan nackdel är att enfråge- eller fåfrågeparti faktiskt är direkt olämpligt för att beskriva partier som miljöpartiet, feministiskt initiativ och piratpartiet. För där rör det sig inte om en eller flera snävt avgränsade frågor som man vill lösa utan om ett eller flera problemområden som inom sig rymmer ett flertal underfrågor. Att värna om miljön kan aldrig beskrivas som en enstaka fråga, på samma sätt kan man inte säga att det är en enskild fråga att belysa maktstrukturer kopplade till kön eller att reformera den rådande immaterialrättsdiskursen. Det är helt enkelt så vida problem att det skulle vara direkt missvisande att beskriva dem som specifika frågor.

Skulle det finnas ett parti som drev frågan om att legalisera fildelning av upphovsrättsskyddat material som sin enda fråga skulle jag kunna köpa att det var ett enfrågeparti. Lägg till att partiet vill förbjuda DRM och vi har ett fåfrågeparti. Men lägg till att man vill reformera upphovsrätten i grunden, ersätta patentsystemet med ett annat sätt att tänka kring hur man ska värna om teknisk utveckling och att man dessutom vill arbeta för ett samhälle där staten minimerar kränkningarna av den personliga integriteten och maximerar insynen i statsapparaten. Då har du inte längre ett fåfrågeparti. Du har ett fokusparti.

Vad är då skillnaden med begreppet fokusparti? Den stora skillnaden ligger givetvis i att ordet fokus är ett positivt laddat ord som ger associationer till någon som lägger all energi på ett eller flera utvalda områden. Värderingen förskjuts och det blir det breda partiet som hamnar i en situation där det måste redovisa hur det prioriterar mellan olika politiska områden.

Ett fokus kan dessutom vara mer eller mindre snävt vilket öppnar för att beskriva partier som piratpartiet som tydligt valt att enbart ta ställning inom vissa politiska områden, men där de områdena är så omfattande att det blir orimligt att beskriva dem som en enskild fråga.

Så jag skulle vilja uppmana Rasmus att komma fram med ett bättre ord än fokusparti om han vill slippa höra det ordet. Och han bör göra det snabbt. För när väl vi pirater tagit oss in i EU-parlamentet så tror jag att ordet kommer att ha fastnat i svensk politisk diskurs för lång tid framöver om inte ett bättre ord etablerats före dess.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Nu håller jag inte med om att mp kan beskrivas som ett fokusparti, iallafall inte längre. I så fall platsar väl även, säg, kd och v?

Jag gillar ordet, men bara för att leka med alternativa beteckningar så skulle jag vilja kalla pp för ett varudeklarerat parti. Man vet vad man får helt enkelt. Med sittande regeringspartier har det ju visat sig vara lite si och så med den saken...

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Mab sa...

Mikael:

Miljöpartiet var ett tydligt fokusparti när det startade. Men sedan dess har vi sett en tydlig breddning av deras politik. Vilket även varit en medveten strävan från deras sida. Förmodligen för att slippa de negativa associationer som finns i begreppet enfrågeparti. Men kollar man på deras partiprogram kan man tydliget se vilka områden som de fokuserat på att utveckla.

Kristdemokraterna kunde nog också beskrivas som ett fokusparti i sin ungdom, på den tiden då de var uttalat icke-borgliga. Deras fokus på att bevara de kristna värdena har dock fått ge vika för ett bredare allmänborgligt politiskt program med fastighetsskattefrågor och gud vet vad.

Vänstern däremot utgår från en marxistisk samhällsanalys som de sen anlägger på alla frågor, så dem skulle jag nog inte kalla för ett fokusparti