fredag 6 november 2009

Kompromiss i telekompaketet

Det brukar sägas att det som kännetecknar en bra kompromiss är att bägge sidor blir missnöjda. Om det stämmer så återstår det att se om den kompromiss som parlamentet och ministerrådet i EU har förhandlat fram är en bra sådan. Själv är jag som många andra pirater skeptisk till slutresultatet, men måste erkänna att jag inte har den juridiska expertis som krävs för att förutse konsekvenserna. Frågan är om alla de inblandade själva har det? Min gissning är att vi kommer få se en rad utspel om hur kompromissen ska tolkas den närmsta tiden.

Men det blev en kompromiss. Parlamentet vek sig inte (som de brukar göra) utan stod på sig och krävde i alla fall vissa eftergifter från ministrarna. Att detta till stor del berodde på de svenska parlamentarikerna i förlikningskomittén med Christian Engström i spetsen och den uppmärksamhet som frågan getts av de, mestadels, svenska aktivisterna i Werebuild.eu/telecomix-klustret är nog bortom all tvekan. 

Det förs en kamp mellan gårdagens makthavare och dagens internetanvändare om vem som ska få styra nätet och allt som händer där. Frågan går långt bortom de förlorade intäkter som skivbolagen med jämna mellanrum beskyller nätgenerationen för (sluta sälja förlegade plastbitar så kanske ni kan hitta en fungerande affärsmodell?). Det är i grund och botten en fråga om makten över kultur och kunskap. Digitaliseringen har släppt lös makten över informationen, och placerat den i händerna på var människa med en internetuppkoppling och lite fritid, och det missgynnar givetvis alla dem som byggt upp sin ekonomiska eller politiska makt på just kontroll av information. Därför är det inte konstigt att frågan om just nätneutralitet vuxit sig så stor på sistone. Det är förmodligen just nätneutraliteten, tillsammans med ACTA-avtalet, som den nästa stora konflikten kring nätet kommer att handla om.

Och jag är djupt oroad över att det ska visa sig att vi internetoptimister som ser potentialen i den digitala frihet som finns på nätet idag ännu inte vuxit oss tillräckligt starka för att stå emot de krafter som vill hängna in och begränsa vår frihet för att uprätthålla sina maktstrukturer. Även om de uppenbarligen inte vågar ta debatten med oss om det.


Läs förresten även Pelle Snickars artikel i SvD om hur Creative Commons och Googles bokskanningsprojekt kommer tvinga fram en översyn över upphovsrätten. Jag hoppas verkligen att han har rätt! För det vore inte en dag för tidigt.


1 kommentar:

Hans J sa...

Om man samtalar om hur många människor som bör avrättas i en "etnisk rensning" så anser självklart varje normal människa att någonting sådant inte får förekomma alls!

Då kan inte företrädaren för någonting sådant, för att kunna avrätta fem personer, hävda att tio personer bör avrättas för att, då genomsnittet av noll och tio är fem, hävda och tro att en kompromiss kan vara att fem personer avrättas!!! Kompromiss är inte möjlig i ett sådant fall. Alternativen är att antingen ingen alls eller att någon överhuvudtaget avrättas. Inte heller där är en kompromiss möjlig! Man kan ju inte avrätta en halv person.

"Avstängning från Internet" är någonting som inte kan kompromissas med alls! Detta är inställningen hos en hel del som är missnöjda med resultatet från förlikningskommissionen.

Ett totalt erkännande för linjen att Internettillgång är, om inte "en mänsklig rättighet", så i varje fall någonting som är så väsentligt för nutidsmänniskans möjlighet att kunna delta i samhället att den inte får stängas av hade varit önskvärt! Bristen på förståelse för detta visar att kampen måste fortsätta och att Piratpartiet måste bli väldigt mycket starkare än det är idag!

Själv tror jag att Christian Engström med flera verkligen gjort det bästa de förmått och troligen det bästa som varit möjligt i den situation de befann sig i!