onsdag 30 juni 2010

Piratpartiet i gammelmedia och en passus om skolpolitik

Vår partiledarduo fick en debattartikel publicerad i Svenska dagbladet nyligen där de ifrågasätter varför de flesta politiker är beredda låta de fundament som vår demokrati bygger på sättas på undantag så fort man pratar om nätet (noterar även att de till min stora glädje trycker på begreppet fokusparti i slutklämmen).  

Farmor Gun skriver samma dag i Norrtälje tidning att rätten till privatliv måste återupprättas, och lyfter fram FRA-lagarna som ett tydligt exempel på hur staten valt att öka övervakningen av oss medborgare.

Bägge artiklarna är välskrivna och trycker på extremt viktiga frågor, men jag kan inte låta bli att tycka att det kanske vore önskvärt att vi inom Piratrörelsen faktiskt även började skriva mer om det fantastiska samhällsvärde som en ökad kulturspridning skulle innebära. Urholkningen av våra demokratiska fundament är med all rätt oroande, men om vi pirater enbart visar på bristerna i de gamla partiernas politik och inte samtidigt lyckas förmedla en tydlig vision om vilket samhälle vi vill se istället kommer vi aldrig kunna samla det stöd vi behöver i höstens val.

Internet har inneburit en fundamental revolution när det gäller spridning och skapande av kultur och kulturella artefakter. Idag har en medborgare i Sverige i stort sett obegränsad möjlighet att ta del av kultur från världens alla hörn. Vidare har nätet inneburit ett skifte i hur unga umgås och kommunicerar vilket med all sannolikhet kommer få enorma konsekvenser på sikt för hur samhället fungerar. En förändring som skolan totalt misslyckats att anpassa sig till. Där ser vi istället en utveckling åt rakt motsatt håll, tillbaks till katederdisciplin och raka bänkrader. En modell anpassad för ett industrisamhälle som vi sedan länge lämnat bakom oss och som ifrågasätts av nästan all forskning på området.

Piratpartiet har, med sitt fokus på kulturspridning, deltagarkultur och fri kunskap, en möjlighet att fylla ett tomrum i den svenska skoldebatten och visa att det som behövs idag inte är en återgång till ett föråldrat system där magistern härskar oinskränkt i klassrumet utan istället ett radikalt annorlunda sätt att se på skolan. Både vad gäller lärarens roll, som måste förändras till en vägledare snarare än en kunskapsförmedlare, och vad gäller skolans lokaler. Fyrkantiga klassrum med bänkrader som riktas i raka led mot en kateder var kanske en fungerande modell i en skola som skulle fostra barn in i industriarbetarrollen. Men det ger inte dagens unga någon förberedelse alls inför det arbetsliv inom kunskapsproduktion, tjänstesektor och service som väntar det stora flertalet av dem. Och det kan knappast sägas vara utvecklande för dem som människor.

Piratpartiet skulle, om vi vågade, tillföra något nytt i skolpolitiken. Vi skulle kunna stå för en skola som aktivt stöder ungas behov av kulturspridning och deltagande. Vi skulle kunna stå för en skola som motarbetar de digitala klyftor som riskerar att uppstå mellan de som tagit till sig den nya tekniken i hemmet och de som kommer från en IT-fattig bakgrund.

Piratpartiet skulle kunna stå för den skola som bäst möter de behov kunskapssamhället ställer på framtidens generationer.

För idag finns det ingen annan som gör det.

6 kommentarer:

frekar06 sa...

Bra skrivet. Ska själv bli lärare och gillade särskilt det där om skolan. Jag håller helt med dig om att vi behöver en skola som aktivt stödjer ungas behov av kulturspridning och deltagande. De digitala klyftorna som riskerar att uppstå måste absolut bekämpas. Där har skolan en viktig roll. Precis som du är inne på så är det ingen annan som gör det idag. Det är dags att ändra på det!

/Frekar06

Dango sa...

Du upprepar samma mening två gånger i sista stycket. Jag har hört det nämnas förr, från Rick m fl, att Piratpartiet skulle ha något att tillföra inom både skolpolitik och andra områden. Men som med allt annat känns det som mycket luft och lite substans. Det är kanske jag som inte är en tillräckligt bra visionär, men det skulle vara kul att se lite mer solida argument uppbackade på forskning innan man drar till med ett sådant här påstående.

Mab sa...

Dango:

KK-stiftelsen har bedrivit en hel del forskning på området. Deras publikation Unga nätkulturer kan vara en bra utgångspunkt om man vill börja titta på forskningen på området.

Vidare kan man läsa den här artikeln för att få en bild av vilken roll distansutbildning kan spela inom den högre utbildningen.

Jacob Hallén sa...

Jag håller med om det du skriver, Mattias. Att lära eleverna att deltaga i kulturen kan vara en stor del av lösningen på skolans problem, där eleverna lär sig att bli passiva mottagare och konsumenter av kunskap och kultur.

För Piratpartiet vore det värdefullt att ha ytterligare en tydlig fråga där vi profilerar oss utifrån våra 3 kärnområden.

Unknown sa...

Mycket väl skrivet och du har helt rätt.
+1

Klara sa...

Dango skriver 'det skulle vara kul att se lite mer solida argument uppbackade på forskning innan man drar till med ett sådant här påstående'. Kanske beror avsaknaden av dessa på att dagens forskare i regel är uppfostrade med den gamla inkörda mentaliteten och synen på kunskapsspridning ;)

Själv tror jag att ett nytänk redan från grundskolestadiet också skulle ha en positiv effekt på framtida forskning.